logo Nationaal Actieplan

11 september 2020: Lancering Nationaal Actieplan Kanker & Leven

Patiëntorganisaties, zorgprofessionals en onderzoekers hebben tijdens het Congres Kanker & Leven op 11 september 2020 het Nationaal Actieplan Kanker & Leven gepresenteerd. Veel mensen kampen met de (late) gevolgen van kanker. Leven met en na kanker gaat over meer dan overleven. Het gaat ook over leven. Over zinvol en zo optimaal mogelijk meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling van kanker. Daarom dit Nationaal Actieplan Kanker & Leven.

Tijd voor gezamenlijke actie, want alleen samen lukt het om het overleven met en na kanker te verbeteren. Het Nationaal Actieplan geeft aan welke maatschappelijke visie, strategie en stappen noodzakelijk zijn om de zorg voor mensen die leven met en na kanker op lichamelijk, psychische en sociaal/maatschappelijk gebied te verbeteren. Met dit actieplan wil de Taskforce de basis leggen voor toekomstbestendige organisatie, met de juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment door de juiste persoon.

Nazorg vanaf diagnose

Nazorg moet daarbij starten bij diagnose, aldus de partners van het Actieplan. Bij de gezamenlijke behandelkeuze moet er meer aandacht zijn voor de mogelijke [late] gevolgen van de ziekte en behandeling op langere termijn. Het uitgangspunt is om nadelige gevolgen van behandelingen te voorkomen waar mogelijk en zorg te bieden waar nodig. Ook moet er vanaf diagnose aandacht zijn voor werk en de rol die werk speelt in het leven. Om passende zorg aan mensen die leven met of na kanker te bieden is de huidige organisatie van zorg en financiering alleen ontoereikend. Betere organisatie en afstemming van zorg rondom de patiënt is nodig, zonder muren of leemtes tussen de verschillende zorgverleners waar de patiënt mee te maken heeft. Zodat de mensen tijdens en na de diagnose niet tegen organisatiegrenzen aanbotsen of in een gat vallen. Zo zijn er meer goede voorbeelden nodig zoals de LATER- en BETER-poli’s die zorg voor alle gevolgen van kanker geven. Deze poli’s zijn tot nu toe echter alleen beschikbaar voor een kleine groep patiënten.

Nazorg bereikt patiënt niet altijd

Er zijn financiële drempels die het goed inrichten van optimale zorg rond de (late) gevolgen van kanker en de toegankelijkheid belemmeren. Zo krijgt het ruime merendeel van de mensen met kanker de kosten voor fysiotherapie niet vergoed vanuit het basispakket. Terwijl we weten dat bewegen onder begeleiding de overlevingskansen vergroot, na de diagnose borst, dikkedarm en prostaatkanker en vermoeidheid, somberheid en angst tegengaat en bijdraagt aan een betere fysieke gesteldheid en kwaliteit van leven. Ook vanuit een aanvullende verzekering wordt fysiotherapie vaak maar beperkt vergoed. Velen zien er daarom van af. Dit is onwenselijk en past niet bij de ambities zoals geuit in het “preventie akkoord” om lifestyle ter voorkoming van ziekte en verbetering van kwaliteit van leven te ondersteunen. Dit kost de samenleving veel geld, omdat hierdoor een snellere terugkeer in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld werk, en een kwalitatief beter leven wordt belemmerd.

Uitwisselen van kennis en informatie

Kennis over de gevolgen van de behandeling en het voorkómen hiervan moet beter worden gedeeld, aldus onderzoekers die meewerkten aan het plan. Belangrijk daarbij is dat gegevens digitaal gemakkelijk beschikbaar zijn voor de patiënt en alle betrokken zorgverleners, zodat afstemming van zorg eenvoudiger is. Voor iédere patiënt moet er daarnaast één vast aanspreekpunt zijn die vragen kan beantwoorden en adequaat kan doorverwijzen.

Samen aan de slag

Het Nationaal Actieplan is op 11 september 2020 gelanceerd op het online Congres Kanker & Leven. De koepels van ziekenhuizen, zorgverleners en patiëntenorganisaties onderschrijven de inhoud ervan en ondersteunen het initiatief van harte. Alleen samen lukt het om het overleven van mensen met en na kanker te verbeteren.

Download

Het Nationaal Actieplan Kanker & Leven is gebaseerd op de rapporten Kennisagenda Kanker & Leven en Organisatie van de oncologische zorg voor mensen die leven met en na kanker

Nationaal Actieplan Kanker & Leven

Verslag congres Kanker & Leven

Lees ook het persbericht

Gerelateerd nieuws

Overleving mensen met kanker in Nederland verder gestegen

nieuwe behandelmethodes De overlevingskansen van patiënten met kanker zijn in 20 jaar bemoedigend gestegen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) voor 2020-2022, die IKNL heeft gepubliceerd. We zien bij verschillende soorten kanker aanzienlijke verbeteringen in de driejaarsoverleving. Dit komt door nieuwe behandelmethodes met onder meer innovatieve geneesmiddelen, en door betere diagnostiek. De vijfjaarsoverleving voor de periode 2018-2022 is ten opzichte van 2013-2017 gestegen met 2 procentpunt naar 68%. Van alle patiënten bij wie in de periode 2018-2022 kanker is vastgesteld zal ruim twee derde (68%) de eerste 5 jaar na de ziekte overleven. lees verder

Europees kwaliteitskeurmerk voor MUMC+, OncoZon en IKNL

Het Maastricht UMC+ heeft als eerste academische ziekenhuis in Nederland het certificaat Comprehensive Cancer Centre gekregen van de Organisation of European Cancer Insititutes (OECI). Het kwaliteitskeurmerk is vijf jaar geldig en houdt in dat het ziekenhuis oncologische zorg, onderwijs en onderzoek op hoog niveau aanbiedt. IKNL geeft in opdracht van OECI uitvoering aan dit accreditatieprogramma. 

lees verder