Vergelijkende informatie over slokdarmkanker voor ziekenhuizen

Voor zorgprofessionals in de ziekenhuizen is vergelijkende informatie uit de Nederlandse Kankerregistratie beschikbaar in de beveiligde omgeving NKR Online. Zij kunnen daar de resultaten van het eigen ziekenhuis, de regio en het landelijk gemiddelde bekijken. Met name voor slokdarmkanker zijn veel gegevens inzichtelijk, zoals de behandeling van patiënten met potentieel curabel slokdarmcarcinoom en van patiënten met afstandsmetastasen. 

Via NKR Online heeft ieder ziekenhuis met beveiligde inlog toegang tot de NKR-gegevens van de eigen patiënten, op geaggregeerd niveau. De gegevens worden wekelijks aangevuld met registraties van nieuwe diagnoses en aanvullende informatie, zoals behandelingen, bij reeds geregistreerde diagnoses.

NKR Online

NKR Online laat zowel de trend over de jaren heen per ziekenhuis zien als de vergelijking (benchmark) met de gegevens van andere ziekenhuizen en ziekenhuisgroepen. Ziekenhuizen die hebben aangegeven de cijfers onderling te willen delen zijn opgenomen in een ziekenhuisgroep, zoals bijvoorbeeld ARTZ, CONCORD, EMBRAZE en RO West (regio Leiden). 

Meer informatie

Meer informatie over NKR Online is verkrijgbaar bij Rob Verhoeven en Lydia van der Geest, onderzoekers IKNL of via nkronline@iknl.nl. Via dit mailadres kunt u ook informatie opvragen over het verkrijgen van een account.