Raad van toezicht IKNL benoemt voorzitter en lid

De raad van toezicht van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft mr. Gijs de Vries per 1 juni benoemd tot voorzitter. Hij was eind 2018 al toegetreden als lid. De Vries volgt drs. Emile Lohman op die aftreedt omdat hij de maximale zittingstermijn bereikt heeft. Ook prof. dr. Bob Löwenberg treedt af als lid van de raad van toezicht na acht zittingsjaren. IKNL bedankt hen voor hun grote inzet in deze periode waarin de organisatie de meerwaarde heeft vergroot door terugkoppeling van inzichten uit de Nederlandse Kankerregistratie voor verbetering van zorg en preventie.

De raad van toezicht van IKNL is aangevuld met prof. dr. Gerrit Meijer, hoofd van de afdeling pathologie van het Antoni van Leeuwenhoek. Meijer is daarnaast hoogleraar bij UMC Utrecht en Chief Science Officer van Health-RI, de nationale infrastructuur voor personalized medicine & health research. De ervaren patholoog is een vooraanstaand wetenschapper op het gebied van vroegdiagnostiek van kanker en moleculaire diagnostiek voor behandeling-op-maat om mensen met kanker betere perspectieven te bieden. 

Over IKNL

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) monitort het voorkomen en de behandeling van kanker in Nederland en richt zich op continue verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR-cijfers) is hierbij de spil. IKNL registreert hierin gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland, analyseert ze en verricht er onderzoek mee. De resultaten daaruit deelt het met medisch professionals, zorginstellingen, regionale netwerken en beleidsmakers. Zo ontstaan inzichten waarmee interventies steeds effectiever kunnen worden ingezet. 
Daarnaast bevordert IKNL samenwerking tussen organisaties en professionals werkzaam in de oncologische en palliatieve zorg en ontwikkelt op basis van richtlijnen beslissingsondersteuning voor de beste zorg voor elke patiënt.