Palliaweb

Palliaweb wordt een platform waar zorgverleners álle informatie over palliatieve zorg kunnen vinden: of het nu om de zorgpraktijk gaat, om opleidingen, onderzoek of om beleidszaken. Dit voorjaar is vanuit PZNL gestart met de daadwerkelijke realisatie van de website Palliaweb. Naast content van PZNL-leden IKNL, Fibula of PaTz biedt Palliaweb relevante en betrouwbare content van derden.

Samen de website realiseren

De site wordt gerealiseerd in nauwe samenspraak met de diverse stakeholders én met de aanstaande bezoeker, vertegenwoordigd in een 45 man/vrouw sterke klankbordgroep bestaande uit zorgverleners en hun ondersteunenden. De tussentijdse resultaten worden maandelijks teruggekoppeld tijdens een zogeheten review, waar naast interne stakeholders iedere geïnteresseerde welkom is. 

De feedback die daarbij wordt gegeven, is bijzonder waardevol en wordt in de ontwikkeling meegenomen. Graag nodigt het projectteam iedereen uit voor de volgende review op dinsdag 30 juli a.s. van 12:00 tot 13:00 uur in het vergadercentrum van IKNL, waarbij na een uitgebreide toelichting wordt ingegaan op de nog te nemen stappen en de planning. Ieders aanwezigheid en (kritisch) meedenken wordt zeer gewaardeerd. 

Verdere verloop

De realisatie van dit platform verloopt in stadia. In het eerste stadium zullen Fibula en IKNL de informatie van hun huidige websites overzetten en wordt een start gemaakt met het plaatsen van content van overige partijen. In volgende stadia zal het platform verder worden uitgebreid om op deze manier de vindplaats te worden  voor palliatieve zorgverlening in Nederland. De verwachte livegang van Palliaweb stadium 1 is in het najaar 2019.