In gesprek met de patiënt in Oncologie Up-to-date

In mei verscheen in Oncologie Up-to-date een interview door wetenschapsjournalist Michel van Dijk. Centraal staan de verhalen van Tineke Smilde, Fabienne Warmerdam en Manon Boddaert. “Palliatieve zorg is generalistische zorg”, stelt Manon Boddaert. “Dat was al een uitspraak van Els Borst, oud-minister van VWS. Zij zei destijds: ‘Alle zorgverleners krijgen te maken met mensen die overlijden, dus alle zorgverleners moeten palliatieve zorg kunnen bieden.’” 

Boddaert kan zich hier goed in vinden. “De meeste palliatieve zorg wordt geleverd door de eigen zorgverleners van de patiënt: de oncoloog, de neuroloog, de huisarts, de wijkverpleegkundige. Zonder extra opleiding zijn zij allen generalisten in palliatieve zorg. Tegelijkertijd weten we uit de literatuur dat ongeveer 30% van de patiënten complexe palliatieve zorgbehoeften heeft. Dan is het prettig als er een gespecialiseerd team Palliatieve Zorg is dat ondersteuning kan geven aan de generalisten. Ze staan er dan niet alleen voor.”