Fysiek actieve overlevenden multipel myeloom hebben betere kwaliteit van leven

Overlevenden van multipel myeloom die fysiek actief zijn, hebben een statistisch significant hogere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en hebben ook minder last van vermoeidheid en late bijwerkingen dan niet-fysiek actieve overlevenden. Deze bevindingen kunnen volgens een groep Italiaanse en Nederlandse onderzoekers bijdragen aan een beter begrip van de relatie tussen fysieke activiteit, ziektespecifieke aspecten en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij overlevenden van multipel myeloom. Aanvullend onderzoek is wenselijk om de gunstige effecten van fysieke activiteit op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij deze patiënten te verduidelijken.

Het doel van deze studie was te onderzoeken of fysieke activiteit samenhangt met gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij patiënten met multipel myeloom tot 11 jaar na diagnose. Hiervoor werd gegevens gebruikt uit PROFILES, het patiëntenvolgsysteem dat IKNL in samenwerking met Tilburg University heeft ontwikkeld, aangevuld met gegevens uit de Nederlandse kankerregistratie (NKR). In totaal werden 175 overlevenden van een multipel myeloom geïncludeerd die tussen 1999 en 2009 zijn gediagnosticeerd en geregistreerd door de NKR.

Opzet en resultaten

Van de overlevenden die vragenlijsten kregen toegezonden, stuurde 74% (n= 112/175) de antwoorden retour. Het ging hierbij om vragenlijsten van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer, EORTC QLQ-C30 en de EORTC QLQ-MY20. De deelnemers werden ingedeeld in twee groepen: fysiek actieve en niet-fysiek actieve patiënten. Met univariabele en multivariabele lineaire regressiemodellen werden verbanden tussen fysieke activiteit en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven geëvalueerd.

Uit de analyses blijkt dat fysiek actieve patiënten een statistisch significant hogere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven rapporteerden, minder vermoeidheid en minder bijwerkingen van behandelingen vergeleken met niet- fysiek actieve patiënten. Fysieke activiteit hing niet samen met psychische symptomen (angst en depressieve symptomen). Verkennende analyses met de EORTC QLQ-C30 wezen op statistisch significant betere resultaten voor fysiek actieve patiënten op verschillende subschalen voor functioneren en symptomen.

Conclusie en aanbevelingen

De onderzoekers concluderen dat de bevindingen in deze studie kunnen bijdragen aan een beter begrip van de relatie tussen fysieke activiteit en ziektespecifieke aspecten rond de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van overlevenden van multipel myeloom. Aangezien diverse aspecten (behandeling, toxiciteit, pijn en comorbiditeiten) op verschillende manieren gerelateerd zijn aan multipel myeloom, kunnen het sociaal functioneren van deze patiënten aantasten, ook in een stabiele fase. Daarom is het nodig om de gunstige effecten van fysieke activiteit op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij overlevenden van multipel myeloom nader te verduidelijken in toekomstige, prospectieve studies.