Betere kwaliteit van leven na dikkedarmkanker bij volgen gezonde leefstijl

Overlevenden van dikkedarmkanker die de aanbevelingen van het World Cancer Research Fund en American Institute for Cancer Research naleven, hebben een betere algehele gezondheidstoestand, functioneren beter en hebben minder last van vermoeidheid. Fysieke activiteit levert hieraan de grootste bijdrage, concluderen Merel van Veen (IKNL) en collega’s op basis van een PROFILES-studie. Een opmerkelijke bevinding is dat overlevenden die de aanbevelingen in hoge mate navolgden en hun dieet na de diagnose vaker hadden aangepast, juist minder vaak een voedingsadvies hadden ontvangen.
 

Overlevenden van dikkedarmkanker hebben op lange termijn vaak nog last van klachten door de behandeling die een negatieve impact hebben op hun kwaliteit van leven. In deze studie is de samenhang onderzocht tussen het volgen van de aanbevelingen van het World Cancer Research Fund (WCRF) en American Institute for Cancer Research (AICR) en de kwaliteit van leven bij overlevenden van dikkedarmkanker.

Opzet

Het navolgen van de hierboven genoemde aanbevelingen werd onderzocht in een cross-sectionele studie onder 1.096 overlevenden van dikkedarmkanker via PROFILES, het patiëntenvolgsysteem dat IKNL in samenwerking met Tilburg University heeft ontwikkeld. De gemiddeld verstreken tijd sinds de diagnose was 8,1 jaar. De onderzoekers berekenden een score voor de mate van naleving van de aanbevelingen van WCRF / AICR op een schaal van 0 tot 8 (een hogere score betekent betere naleving) en beoordeelden de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven met een gevalideerde vragenlijst (EORTC QLQ-C30).

Resultaten

De samenhang tussen de scores met betrekking tot de naleving van de aanbevelingen en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven werd onderzocht met lineaire regressieanalyses. Deze samenhang werd zowel voor de totaalscore bepaald als voor de score voor het naleven van de aanbeveling voor body mass index (normaal gewicht, overgewicht en obesitas), fysieke activiteit en voeding. De gemiddelde score op naleving van de aanbevelingen was 4,8 ± 1,0. Een hogere score op de naleving van de aanbevelingen van WCRF / AICR hing samen met een betere algemene gezondheidstoestand, beter fysiek, rol, cognitief en sociaal functioneren, en minder vermoeidheid.

Een hogere score op het naleven van de aanbeveling voor beweging hing significant samen met beter fysiek, rol, emotioneel en sociaal functioneren, een betere algehele gezondheidstoestand en minder vermoeidheid. Met uitzondering van het verband tussen obesitas en slechter fysiek functioneren, werden verder geen statistisch significante relaties gevonden tussen fysiek functioneren en het wel of niet naleven van de aanbevelingen wat betreft body mass index en voeding.

Conclusie

Merel van Veen en collega’s concluderen dat betere naleving van de aanbevelingen van het World Cancer Research Fund en American Institute for Cancer Research op positieve wijze samenhangt met de algehele gezondheidstoestand, de meeste functioneringsschalen en met minder vermoeidheid bij overlevenden  van dikkedarmkanker. Fysieke activiteit leek hieraan de grootste bijdrage te leveren.

Opmerkelijk is dat overlevenden die hoog scoorden op het volgen van de aanbevelingen vaker aangaven dat ze sinds de diagnose hun voeding hadden veranderd, maar juist minder vaak voedingsadviezen hadden ontvangen. Het lijkt er op dat deze overlevenden een gezondere levensstijl hebben aangenomen op basis van een intrinsieke motivatie en niet als reactie op advies van een zorgverlener. Slechts 18% van de overlevenden in deze studie gaf aan behoefte te hebben aan een voedingsadvies.
 

Gerelateerd

Samen beslissen over adjuvante chemotherapie bij stadium II en III darmkanker

Kwaliteit van leven bij adjuvante chemotherapie

De kwaliteit van leven is bij stadium II en III darmkankerpatiënten met adjuvante chemotherapie iets lager (0,04 op de Health Utility schaal) dan bij stadium II en III darmkankerpatiënten die geen adjuvante chemotherapie kregen na operatie. Het is één van de uitkomsten van het kosteneffectiviteitsonderzoek naar de behandeling van darmkankerpatiënten van Gabrielle Jongeneel, dat januari 2021 is gepubliceerd in The International Journal of Cancer.

lees verder

Kwaliteit van leven darmkankeroverlevers in kaart in vijf klassen

Er is grote variatie in de kwaliteit van leven bij darmkankeroverlevers

De variatie in kwaliteit van leven bij patiënten die behandeld zijn aan darmkanker is groot. Om hier een beter beeld van te krijgen brachten Felix Clouth (Tilburg University, IKNL) en anderen de kwaliteit van leven in kaart in een model van vijf klassen, op basis van PROM-data uit de PROFILES-registratie. Ruim éénderde van de respondenten (37 procent) ervaart een hoge kwaliteit van leven na de behandeling. Waar in kwaliteit van leven wordt ingeboet, speelt comorbiditeit een belangrijke rol. In het nazorgtraject moet daar oog voor zijn. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in The Oncologist. 

lees verder