Wereld Nierkankerdag: patiëntenorganisaties vragen aandacht voor deze ziekte

Donderdag 21 juni vindt de tweede Wereld Nierkankerdag plaats. Patiëntenorganisaties vragen wereldwijd aandacht voor deze ziekte waar nog te weinig over bekend is. Ook IKNL en de Nederlandse patiëntenvereniging ‘Leven met blaas- of nierkanker’ willen meer bewustzijn creëren voor nierkanker. Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 2.600 patiënten de diagnose nierkanker en er overlijden ongeveer 900 mensen per jaar aan de ziekte. Het is één van de snelst groeiende vormen van kanker, welke in het begin zelden klachten geeft en daardoor niet altijd vroegtijdig wordt opgespoord. Ontdekking in een vroegstadium geeft betere behandelresultaten. 
 

De behandeling zelf heeft in Nederland ruimte voor verbetering, zo heeft senior-onderzoeker Katja Aben van IKNL vastgesteld op basis van NKR-data. De behandeling van nierkanker is niet in elk ziekenhuis gelijk.

Variatie in type operatie bij patiënten met een kleine niertumor (kleiner dan 4 cm) tussen 2014 en 2016 

Selectie van 30 ziekenhuizen met grootste aantal nefrectomie ingrepen bij cT1acN0cM0. Aantal nefrectomieën bij cT1a cN0 cM0 per ziekenhuis varieert tussen de 23 en 88

Er zit dus aanzienlijke variatie in behandeling voor de kleine niertumoren. Dit geldt ook voor de behandeling van iets grotere niertumoren (4-7cm). Zie onderstaande figuur.

Variatie in type behandeling bij patiënten met een niertumor van 4 tot 7 cm tussen 2014 en 2016

Selectie van de 30 ziekenhuizen met het grootste aantal diagnoses cT1b cN0 cM0. Aantal diagnoses cT1b cN0 cM0 per ziekenhuis varieert tussen de 23 en 68

Je ziet verschillen tussen de 30 geselecteerde ziekenhuizen inzake de behandeling van kleine niertumoren. De variatie kan te verklaren zijn door factoren zoals chirurgische complexiteit, maar daar is geen informatie over. De beschikbare kwaliteitsdata omtrent nierkanker in Nederland is beperkt. De beschikbare data betreft met name chirurgisch behandelde patiënten. Om te leren van verschillen tussen ziekenhuizen en onderliggende oorzaken en samen te werken naar nog betere zorg zijn meer gegevens nodig. Een multidisciplinaire kwaliteitsmonitor zou kunnen helpen om de kwaliteit van nierkankerzorg inzichtelijk te maken.

Gerelateerd nieuws

Aanpassing van primaire eindpunten in onderzoek naar immunotherapie komt vaak voor en is niet transparant

immunotherapie-aanpassing-eindpunten-onderzoek

Drieënzestig procent van onderzochte gerandomiseerde studies met immunotherapie bij blaas-, long- en nierkanker bevat een aanpassing aan verschillende aspecten van primaire eindpunten. Tegen de geldende richtlijnen in, werd hier slechts in een minderheid van de studies over gerapporteerd. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde review in JAMA Oncology. De onderzoekers roepen vakgenoten op om veranderingen aan primaire eindpunten in onderzoek kritisch te beoordelen.

lees verder

Variatie in behandelingen bij kleine niertumoren, interview met dr. Patricia Zondervan

Elke patiënt met een kleine niertumor zou in het gesprek met zijn of haar uroloog dezelfde passende behandelmogelijkheden voorgelegd moeten krijgen. Dat is de wens van uroloog dr. Patricia Zondervan, Amsterdam UMC. Bij kleine niertumoren is ook een ablatie heel goed mogelijk, de tumor wordt dan verhit of bevroren. Dat is minder ingrijpend dan een operatie. Vooral bij oudere patiënten en patiënten met comorbiditeit heeft dit veel voordelen omdat een operatie meer risico’s met zich meebrengt. Bij de toepassing van ablatie is er regionale variatie, zo blijkt uit gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie. Zondervan vertelt dit naar aanleiding van nierkankerdag 17 juni en op basis van haar proefschrift over kansen om nierkankerzorg verder te verbeteren.  

lees verder