Wereld Nierkankerdag: patiëntenorganisaties vragen aandacht voor deze ziekte

Donderdag 21 juni vindt de tweede Wereld Nierkankerdag plaats. Patiëntenorganisaties vragen wereldwijd aandacht voor deze ziekte waar nog te weinig over bekend is. Ook IKNL en de Nederlandse patiëntenvereniging ‘Leven met blaas- of nierkanker’ willen meer bewustzijn creëren voor nierkanker. Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 2.600 patiënten de diagnose nierkanker en er overlijden ongeveer 900 mensen per jaar aan de ziekte. Het is één van de snelst groeiende vormen van kanker, welke in het begin zelden klachten geeft en daardoor niet altijd vroegtijdig wordt opgespoord. Ontdekking in een vroegstadium geeft betere behandelresultaten. 
 

De behandeling zelf heeft in Nederland ruimte voor verbetering, zo heeft senior-onderzoeker Katja Aben van IKNL vastgesteld op basis van NKR-data. De behandeling van nierkanker is niet in elk ziekenhuis gelijk.

Variatie in type operatie bij patiënten met een kleine niertumor (kleiner dan 4 cm) tussen 2014 en 2016 

Selectie van 30 ziekenhuizen met grootste aantal nefrectomie ingrepen bij cT1acN0cM0. Aantal nefrectomieën bij cT1a cN0 cM0 per ziekenhuis varieert tussen de 23 en 88

Er zit dus aanzienlijke variatie in behandeling voor de kleine niertumoren. Dit geldt ook voor de behandeling van iets grotere niertumoren (4-7cm). Zie onderstaande figuur.

Variatie in type behandeling bij patiënten met een niertumor van 4 tot 7 cm tussen 2014 en 2016

Selectie van de 30 ziekenhuizen met het grootste aantal diagnoses cT1b cN0 cM0. Aantal diagnoses cT1b cN0 cM0 per ziekenhuis varieert tussen de 23 en 68

Je ziet verschillen tussen de 30 geselecteerde ziekenhuizen inzake de behandeling van kleine niertumoren. De variatie kan te verklaren zijn door factoren zoals chirurgische complexiteit, maar daar is geen informatie over. De beschikbare kwaliteitsdata omtrent nierkanker in Nederland is beperkt. De beschikbare data betreft met name chirurgisch behandelde patiënten. Om te leren van verschillen tussen ziekenhuizen en onderliggende oorzaken en samen te werken naar nog betere zorg zijn meer gegevens nodig. Een multidisciplinaire kwaliteitsmonitor zou kunnen helpen om de kwaliteit van nierkankerzorg inzichtelijk te maken.

categorie: Nierkanker
Gerelateerd

Landelijke infrastructuur voor evalueren van niercelcarcinoom

Onlangs is binnen het NierKanker Netwerk Amsterdam (NKNA) gestart met een samenwerkingsproject van IKNL en de Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN­O). Het doel is om een landelijke infrastructuur voor de klinische praktijk en het onderzoek naar niercelcarcinoom (RCC) op te zetten, waardoor nieuwe inzichten worden verkregen zowel in de klinische uitkomsten van behandelingen, als in patiëntgerapporteerde uitkomstmaten (PROM’s) en waardoor een ‘patient-tailored’ aanpak wordt gefaciliteerd. Lees het artikel in MedNet Oncologie – Special Uro-oncologie; wwww.mednet.nl.

lees verder

20 juni Wereldnierkankerdag

app Bijwerkingen niercelkanker

Op 20 juni is het Wereldnierkankerdag. Op deze dag staan we extra stil bij de impact van nierkanker op patiënten en hun naasten. Nierkanker en de behandeling ervan kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Sinds kort is een app (in Profiles Registry) beschikbaar waarmee nierkankerpatiënten thuis de bijwerkingen van behandeling kunnen rapporteren. Die informatie is zowel inzichtelijk voor de patiënt, als voor de zorgverlener waarmee de zorg voor de patiënt verder geoptimaliseerd kan worden. De app wordt momenteel geïmplementeerd voor patiënten met niercelkanker in het PRO-RCC project door Amsterdam UMC samen met IKNL en patiëntenvereniging Leven met blaas- of nierkanker.

lees verder