Meetinstrumenten in kaart voor kwaliteit van leven van patiënt met gevorderde kanker

Onderzoekers van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben een review geschreven over meetinstrumenten die de kwaliteit van leven meten bij mensen met gevorderde kanker. Want patiĆ«nt-gerapporteerde uitkomstmaten krijgen een steeds belangrijkere rol in de klinische setting. Helaas is de informatie over de psychometrische kwaliteit van deze instrumenten beperkt en gefragmenteerd. Hierdoor is het moeilijk om het juiste instrument te kiezen. Daarom is IKNL gestart met het onderzoek, waarvan de review is geaccepteerd in het internationale tijdschrift Quality of Life Research

De onderzoekers hebben alle relevante literatuur tussen 1990 en 2016 doorgenomen en de verschillende instrumenten beschreven en de kwaliteit ervan beoordeeld aan de hand van kwaliteitsindicatoren afkomstig van de COSMIN-checklist (een internationale en interdisciplinaire standaard om methodologische kwaliteit van psychometrisch onderzoek te beoordelen).

Van onvoldoende kwaliteit
In 69 artikelen zijn in totaal 39 instrumenten beschreven. De psychometrische kwaliteit van de instrumenten was vaak onvoldoende getest in deze artikelen.  Geen een van de instrumenten was volgens de COSMIN-criteria van voldoende kwaliteit. Op basis van de beschikbare informatie kwam de EORTC QLQ-C15-PAL het beste uit de bus, gevolgd door de EORTC QLQ-BM22.

Validatie verdient prioriteit
Validatie van instrumenten is tot op heden onvolledig en zou daarom prioriteit moeten krijgen in onderzoek. De review geeft duidelijkheid over de beschikbaarheid en kwaliteit van bestaande instrumenten die de kwaliteit van leven bij mensen met gevorderde kanker meten. Daarnaast ondersteunt de review zorgprofessionals bij het kiezen van een geschikt instrument in de klinische praktijk. 

Meer informatie
Meer informatie over de review is verkrijgbaar bij Janneke van Roij, onderzoeker bij IKNL en betrokken bij het eQuiPe-project. Zij zet zich in voor betere palliatieve zorg voor mensen met gevorderde kanker en hun naasten.