Gijs de Vries nieuwe voorzitter Raad van Toezicht IKNL

De Raad van Toezicht van IKNL heeft mr. Gijs de Vries per 1 november jongstleden benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Op 1 juni 2019 zal hij de functie van drs. Emile Lohman als huidige voorzitter van de Raad van Toezicht daadwerkelijk overnemen. Lohman heeft dan zijn maximale zittingstermijn bereikt en treedt op dat moment formeel terug. 

Gijs de Vries was de afgelopen 4,5 jaar algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis. Ook is hij al enige tijd toezichthouder bij onder meer het Erasmus MC en sinds kort bij de Arbo Unie. De Vries is een zeer ervaren toezichthouder en bestuurder bij organisaties in de gezondheidszorg en consultancy bedrijven. Zo was hij lid van de directie van Capgemini, lid van de Raad van Bestuur van Ernst & Young en heeft hij diverse beleidsfuncties in de zorg vervuld. 

Gijs de Vries: "De afgelopen 4,5 jaren heb ik met mijn team bij Rode Kruis Nederland een enorme transformatie bereikt. Inmiddels zijn daar vele veranderingen doorgevoerd en vond ik het tijd mijn horizon weer te verleggen. Die bestaat uit het vervullen van een rol als beroepscommissaris met een breed scala aan toezichthoudende functies/commissariaten bij verschillende organisaties en bedrijven. De verbindende schakel daartussen is het thema ‘levensstijl en vitaliteit’. Dit heeft mijn bijzondere aandacht en passie.

Hij heeft ervaring met grote veranderingsoperaties, ICT trajecten, marketing en sales, MVO denken en doen. Zijn stijl is een mix van innovatie, creativiteit en inspiratie; altijd op zoek naar verbinding tussen mensen en organisaties. 

De Vries ziet in IKNL een cruciale organisatie die een essentiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van de oncologische en palliatieve zorg. De vertaalslag van verkregen kennis en data naar begrijpelijke, betrouwbare en vrij beschikbare informatie voor patiënten en hun naasten ziet hij als een wezenlijk speerpunt. Hij ziet het als een eer zich als ex- kankerpatiënt voor het IKNL en de kankerzorg in Nederland in te kunnen zetten. IKNL is zeer verguld met de komst van Gijs de Vries als voorzitter van haar Raad van Toezicht.