Tumorgrootte belangrijkste voorspeller volledige respons bij borstkanker

De tumorgrootte op het moment van diagnose is de belangrijkste voorspeller voor een volledige pathologische respons na neoadjuvante chemotherapie bij invasieve borstkanker. Die conclusie staat te lezen in een studie van Briete Goorts (Maastricht UMC) en collega’s, waarin het effect is onderzocht van de tumorgrootte (klinisch tumorstadium) na behandeling met neoadjuvante chemotherapie op volledige pathologische respons. Patiënten met een kleinere tumorgrootte vertonen een significant hogere kans op een volledige pathologische respons dan patiënten met een grotere tumor, onafhankelijk van de HER2-status, oestrogeen- en progesteronreceptorstatus. Verder hangt een volledige pathologische respons samen met een 20% hogere ziektevrije en algehele 5-jaarsoverleving. 
 

Volledige pathologische respons wordt beschouwd als de ultieme uitkomst bij patiënten met borstkanker die neoadjuvante chemotherapie krijgen aangeboden. Er vindt momenteel een discussie plaats of volledige, pathologische respons wellicht gezien kan worden als een ‘surrogaatuitkomst’ voor de ziektevrije overleving en algehele overleving. In deze studie is het effect onderzocht van de klinische tumorgrootte (cT-stadium) op de volledige pathologische respons van de tumor en het effect van volledige, pathologische respons per tumorstadium op de 5-jaarsoverleving en de ziektevrije overleving.

Studieopzet 
Allereerst werden met behulp van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) alle patiënten geïdentificeerd met primaire, invasieve borstkanker die tussen 2005 tot 2008 neoadjuvante chemotherapie kregen. Met univariabele, logistische regressieanalyses werd het effect van tumorgrootte op volledige pathologische respons geëvalueerd gevolgd door stapsgewijze logistische regressieanalyse ter correctie voor mogelijke verstorende factoren. Tenslotte werden Kaplan-Meier-analyses uitgevoerd om de ziektevrije overleving na vijf jaar te berekenen en de algehele overleving.

Volledige pathologische respons 
In totaal werden 2.366 patiënten met invasieve borstkanker geïncludeerd van wie 497 patiënten (21%) een volledige pathologische respons vertoonden. Bij patiënten met stadium cT1, cT2, cT3 en cT4 lagen de percentages voor volledige pathologische respons op respectievelijk 31%, 22%, 18% en 17%. Een lager tumorstadium (cT1-2 versus cT3-4) bleek een significante, onafhankelijke voorspeller te zijn voor een hogere, volledige pathologische respons. 

Verder waren een positieve HER2-status, negatieve oestrogeenreceptor en negatieve progesteronreceptor onafhankelijke voorspellers voor een volledige pathologische respons. De algehele overleving en ziektevrije overleving waren tot 20% hoger bij patiënten met tumorstadium cT2-4 met volledige pathologische respons versus patiënten met tumorstadium cT2-4 zonder volledige pathologische respons. De ziektevrije overleving was ook hoger bij patiënten met een cT1-tumor met volledige pathologische respons.

Tumorgrootte belangrijkste voorspeller 
Briete Goorts en collega’s concluderen dat de klinische tumorgrootte bij invasieve borstkanker de belangrijkste voorspeller is voor een volledige pathologische respons. Kleinere tumoren hebben een significant hogere kans op een volledige pathologische respons dan grotere tumoren, onafhankelijk van de HER2-status, oestrogeen- en progesteronreceptorstatus. Verder lag de 5-jaarsoverleving en ziektevrije overleving tot 20% hoger bij patiënten met stadium cT2-cT4 met volledige pathologische respons. 

  • Goorts B, van Nijnatten TJ, de Munck L, Moossdorff M, Heuts EM, de Boer M, Lobbes MB, Smidt ML.: ‘Clinical tumor stage is the most important predictor of pathological complete response rate after neoadjuvant chemotherapy in breast cancer patients’.

  • Meer informatie over deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl