Nederlandse versie van richtlijn Uveamelanoom beschikbaar

Eind juni is de richtlijn Uveamelanoom (oogmelanoom) verschenen. Het betreft een vertaalde en geautoriseerde versie van (de aanbevelingen van) de richtlijn Uveal Melanoma van de UK National Guidelines. Bij een inventarisatie van internationale richtlijnen voldeed deze Britse richtlijn volgens de landelijke TFG Melanoom (mede initiator) en de richtlijnwerkgroep (uitvoerder) aan belangrijke voorwaarden voor gebruik in Nederland. Bij het proces van vertaling en autorisatie waren de volgende verenigingen betrokken: NIV, NOG, NVRO, NVVP, NVvR en Stichting Melanoom.

De Nederlandse richtlijn Uveamelanoom bestaat uit:

  • de oorspronkelijke (Britse) Uveal Melanoma UK National Guidelines, inclusief de daarbij behorende methodologische verantwoording, referenties et cetera;

  • de vertaalde (definitieve, geautoriseerde) aanbevelingen;

  • een overzicht met de veranderingen van de Nederlandse aanbevelingen t.o.v. de oorspronkelijke Britse aanbevelingen.


Uveamelanoom is een weinig voorkomende tumorsoort (10-jaarsprevalentie anno 2015: 1.370 personen) waarvoor tot dusver geen Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling beschikbaar was. Omdat het ‘vanaf nul’ ontwikkelen van een richtlijn veel tijd en geld kost, onderzocht een groep gemandateerde vertegenwoordigers van NVO en NIV of er wellicht goede buitenlandse of internationale richtlijnen beschikbaar waren. Daaruit kwam naar voren dat de richtlijn Uveal Melanoma van de UK National Guidelines het beste beantwoordde aan belangrijke voorwaarden voor gebruik in Nederland:

  • relatief recent ontwikkeld (publicatie januari 2015);

  • ·ontwikkeld door gerenommeerde richtlijnorganisaties, met voldoende waarborgen voor en transparantie over onafhankelijkheid en methodologische kwaliteit (conform Nederlandse maatstaven);

  • ‘onderhoudsplan’ voor regelmatige update (in elk geval om de drie jaar);

  • aanbevelingen herkenbaar voor de Nederlandse praktijk.

Tumorfocusgroep Melanoom
De tumorfocusgroep Melanoom, een landelijk multidisciplinair platform met zorgprofessionals op het gebied van diagnostiek en behandeling van melanoom, en patiĆ«ntenorganisatie Stichting Melanoom waren mede-initiatiefnemer voor het overnemen en aanpassen van de Britse richtlijn in Nederland. De tumorfocusgroep zet zich op verschillende manieren in voor het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor patiĆ«nten met melanoom. Een van de onderdelen is een halfjaarlijks plenair overleg, waarbij bijvoorbeeld afgeronde / lopende studies en andere actuele ontwikkelingen worden besproken.