Verdiepingstraining kinderpalliatieve zorg voor (kinder)artsen

IKNL en Stichting PAL houden op 30 november 2016 de training ‘Besluitvorming en regie in de kinderpalliatieve zorg, wat vraagt dit van de kinderarts?’. De training is bedoeld voor kinderartsen, huisartsen en AVG-artsen die eerder de basistraining Kinderpalliatieve zorg hebben gevolgd of aantoonbaar ervaring en expertise hebben in het verlenen van palliatieve zorg aan kinderen. De training vindt plaats in restaurant Dengh in Utrecht en begint 16:15 uur. Vanwege het intensieve karakter is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal twaalf. 

De behandeling van ernstig zieke kinderen richt zich in eerste instantie op genezing. Voor dit behandelbeleid dragen kinderartsen de eindverantwoordelijkheid. Wanneer er geen perspectief meer is op genezing, of de kans daarop steeds geringer wordt, verschuift de focus van curatieve zorg naar palliatieve zorg. Er is vaak geen duidelijke markering tussen beide vormen van zorg. Op genezing gerichte behandeling en palliatieve zorg kunnen ook gedurende een langere periode samengaan.

Kwaliteit van leven
Kenmerkend voor de palliatieve fase zijn vragen over bijvoorbeeld welke behandeling nog wel in het belang van het kind is en welke niet meer, intensivering van de symptoombestrijding of de vraag waar een kind het beste kan verblijven. Dit alles in het licht van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor het zieke kind en zijn of haar gezin. Deze afwegingen stellen hoge eisen aan de kinderarts. Zo dient bijvoorbeeld de gespreksvoering aangepast te zijn aan het cognitieve en sociaal-emotionele niveau van het betreffende kind, en is het contact met de ouders erg belangrijk. Daar hoort ook gezamenlijke besluitvorming bij. Iets dat heel vanzelfsprekend lijkt, maar de praktijk soms erg complex is. 

In de bestaande opleidings- en nascholingsprogramma’s worden deze vaardigheden niet of nauwelijks getraind. Daarom hebben Stichting PAL en IKNL besloten om een ‘Verdiepingstraining Kinderpalliatieve zorg’ te ontwikkelen speciaal bedoeld voor (kinder)artsen. Deze training bouwt voort op de kennis en vaardigheden uit  de Basistraining Kinderpalliatieve zorg die Stichting PAL in samenwerking met IKNL regelmatig verzorgt. De verdiepingstraining wordt begeleid door dr. Mirjam de Vos, trainer medische communicatie en senior onderzoeker in het Emma kinderziekenhuis, en een kinderarts.

Programma
16.15 uur: Inloop
16.30 uur: Deel I: 
Presenteren van recente kennis over gezamenlijke besluitvorming met kind en met ouders tijdens de palliatieve fase en bediscussiƫren van deze kennis in het licht van een eigen casus.
17.30 uur: Pauze
18.00 uur: Deel II:
Oefenen van een besluitvormend gesprek met een ouder kind (scenario 1) en met ouders (scenario 2).
21.00 uur: Afsluiting 
 

  • Het programma en het inschrijfformulier voor deze training zijn te vinden op  www.kinderpalliatief.nl. Meer informatie is ook verkrijgbaar bij Thera van de Pol, adviseur kinderpalliatieve zorg.