Sibopmaat.nl geactualiseerd

Bijwerkingenbijkanker.nl (voorheen SIBopmaat.nl) is een website met patiënteninformatie over bijwerkingen van oncologische middelen. De website is ook vrij toegankelijk voor patiënten en naasten. Alle veelgebruikte medicijnen zijn in de database opgenomen.

Op de website vindt u informatie over: 
• cytostatica 
• (anti-)hormoonmiddelen 
• immunomodulantia 
• overige medicijnen tegen kanker (bijvoorbeeld corticosteroïden)

Recent zijn de volgende middelen toegevoegd:
1  Bendamustine  
2  Crizotinib  
3  Axitinib    
4  Trabectedine  
6  Letrozol 
7  Anastrozol 
8  Gosereline
9  Pixantron  
10 Bosutinib         

In 2015 werken we aan het indelen van de middelen per tumorsoort.

Voor vragen kunt u terecht bij Mirte Tilma, projectmedewerker IKNL.