Patiënt met darmkanker én diabetes heeft meer last van neuropathie

Patiënten met dikkedarmkanker én diabetes hebben meer last van neuropathische symptomen zoals tintelende handen en voeten dan patiënten met dikkedarmkanker zónder diabetes. Pauline Vissers (IKNL) en collega’s vonden geen verschil in behandeling tussen de dikkedarmkankerpatiënten met en zonder diabetes. Dit suggereert volgens de onderzoekers dat het hebben van diabetes leidt tot deze toename aan neuropathische symptomen ongeacht de behandeling met chemotherapie.

Doel studie
In deze studie zijn de verschillen onderzocht in neuropathische symptomen bij patiënten met dikkedarmkanker met en zonder diabetes. Daarnaast is gekeken of neuropathische symptomen verklaard kunnen worden door het krijgen van chemotherapie, omdat eerder is aangetoond dat patiënten met kanker én diabetes minder vaak chemotherapie ontvangen.

Studiepopulatie
Onderhavige studie werd uitgevoerd met behulp van gegevens van een cross-sectionele studie bij dikkedarmkankerpatiënten 2 tot 11 jaar na diagnose. De studie werd uitgevoerd in 2011 en gegevens werden middels vragenlijsten verzameld via het patiëntenvolgsysteem PROFILES die gekoppeld is aan klinische gegevens van de kankerregistratie van IKNL. 
De deelnemers rapporteerden zelf of ze diabetes hadden of niet. De aanwezigheid van neuropathische symptomen werd gemeten met de European Organization for Research and Treatment of Cancer quality of life questionnaire–chemotherapy induced peripheral neuropathy 20 (EORTC QLQ-CIPN20). Binnen de studiepopulatie werden 218 dikkedarmkankerpatiënten mét diabetes ‘gematched’ op leeftijd en geslacht met 975 dikkedarmkankerpatiënten zónder diabetes.

Meer neuropathische symptomen
Na correctie voor kankerbehandeling, waaronder het toedienen van chemotherapie en andere co-variaten, bleek dat dikkedarmkankerpatiënten mét diabetes meer neuropathische klachten rapporteerden dan dikkedarmkankerpatiënten zonder diabetes. Het gaat hierbij onder andere om tintelende vingers of handen, tintelende tenen of voeten en gevoelloosheid in de tenen of voeten. 
Daarnaast hadden mannen met dikkedarmkanker én diabetes vaker erectieproblemen in vergelijking met patiënten zonder diabetes. Ook bleek dat de intensiteit van de neuropatische klachten laag was; er werden met name milde tot matige en nauwelijks ernstige neuropathische klachten gerapporteerd. Er werd geen verschil in kankerbehandeling gevonden tussen patiënten met en zonder diabetes.

Diabetes oorzaak symptomen
Pauline Vissers en collega’s concluderen dat patiënten met dikkedarmkanker én diabetes meer neuropathische symptomen ondervinden. Er werd geen verschil in behandeling gevonden tussen de dikkedarmkankerpatiënten met en zonder diabetes. Dit suggereert dat het hebben van diabetes leidt tot deze toename aan neuropathische symptomen ongeacht de behandeling met chemotherapie. Volgens de onderzoekers moet er meer aandacht komen voor milde tot matige neuropathische klachten, omdat meerdere milde klachten mogelijk ook een impact kunnen hebben op het dagelijks leven van deze patiënten.

  • Pauline A. J. Vissers, Floortje Mols, Melissa S. Y. Thong, Frans Pouwer, Gerard Vreugdenhil en Lonneke V. van de Poll-Franse: ‘The impact of diabetes on neuropathic symptoms and receipt of chemotherapy among colorectal cancer patients: results from the PROFILES registry’.

Meer informatie over deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl