IKNL en PALGA intensiveren samenwerking

Op 12 maart 2015 hebben de bestuurders Jos Meijer van stichting Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) en Peter Huijgens van IKNL een intentieverklaring voor verdere samenwerking getekend. Gebruik makend van elkaars kennis en kunde leidt de samenwerking tot meerwaarde in de verbetering van de diagnostiek en kwaliteit van de oncologische zorg. 

PALGA en IKNL vullen elkaar aan 
De doelstellingen van IKNL en PALGA sluiten op elkaar aan. PALGA beschikt over een landelijk dekkende databank met gestructureerde verslagen van pathologie-onderzoek, zowel voor directe patiëntenzorg als voor wetenschappelijk onderzoek, en een landelijk dekkend netwerk voor de communicatie tussen de pathologielaboratoria en de landelijke databank. IKNL beschikt over een landelijk dekkende databank, de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), met gegevens van alle patiënten met kanker gedurende het gehele beloop van de ziekte, voor rapportage in het zorgdomein (zorginstellingen, professionals, patiënten), het publieke domein (wetenschap) en het politieke domein. 
Zo levert PALGA aan IKNL wekelijks overzichten van nieuwe tumoren, die de datamanagers van IKNL in de NKR vastleggen.

Intensivering samenwerking
De samenwerking breiden partijen nu verder uit voor een efficiëntere dataverzameling, vermindering van de registratielast, verrijking en een betere ontsluiting van data. IKNL en PALGA willen deze doelen van de samenwerking bereiken door onder andere uitwisseling van data, uitwisseling van kennis van richtlijnen en beslissingsondersteunende systemen en door wetenschappelijk onderzoek. Maar ook bijvoorbeeld door gezamenlijk op te trekken bij aandacht voor relevante onderwerpen in de media.