Ziekenhuizen aan de slag met normen: wat verwacht u van IKNL?

72 ziekenhuizen gaven bij de uitvraag van het Soncos-normenkader toestemming hun gegevens door te sturen naar IKNL. Zorgverzekeraars Nederland had dit jaar aan DICA gevraagd de uitvraag van het nieuwe Soncos-normenkader op zich te nemen. De IKNL-knop was toegevoegd om parallelle uitvraag van kwaliteitsindicatoren door de verschillende partijen te voorkomen. 

Transparantie, ondersteuning en voortgangsrapportages 
Uit een korte inventarisatie blijkt dat ziekenhuizen drie redenen hebben op de IKNL-knop te drukken en hun gegevens naar IKNL te sturen. Ziekenhuizen gaven aan dat ze:

  1. transparantie nastreven en daarom de data ook met IKNL willen delen.

  2. op individuele basis ondersteund willen worden bij het voldoen aan de normen (denk aan verbetering MDO, vastleggen samenwerking of het vormgeven van palliatieve teams binnen het ziekenhuis).

  3. een voortgangsrapportage wensen met daarin de uitkomsten van de uitvraag van dit jaar in vergelijking met de resultaten van vorig jaar (eventueel aangevuld met een benchmark met andere ziekenhuizen).

Met deze ziekenhuizen gaat IKNL de aankomende maanden verder.

Landelijk beeld 
De gegevens van 72 ziekenhuizen geven ook inzicht in het effect van normen op de organisatie van oncologie in Nederland. Deze kan IKNL ook vergelijken met de verzamelde gegevens van vorig jaar. Toen stuurden bijna 60 ziekenhuizen hun normgegevens. Het is interessant om te bekijken of de eerdere uitkomsten/aanbevelingen zijn veranderd: het effect van de normen op laagvolumezorg, het vastleggen van samenwerking, de noodzaak van aanvullende expertise, deelname aan wetenschappelijk onderzoek en de aanwezigheid van disciplines bij het MDO.