Ziekenhuisrapportages dit jaar op maat

Behalve landelijke incidentie-, sterfte- en overlevingscijfers geeft IKNL ook jaarlijks een terugkoppeling aan de ziekenhuizen. De inhoud van deze ziekenhuisrapportages zijn dit jaar op maat en in nauw overleg met de professionals samengesteld. Het ziekenhuis bepaalt zelf welke tumortypes, incidenties en behandelingen worden opgenomen. Daaraan kunnen we in totaal 34 van de onderzochte indicatoren toevoegen. Op verzoek van veel ziekenhuizen is de informatie over de overleving uitgebreid en wordt van de meest voorkomende kankersoorten zowel de mediane als de relatieve overleving getoond. In november bespreekt de IKNL-adviseur het rapport met de oncologiecommissie.

De ziekenhuisrapportages
In 2012 zijn voor het eerst indicatoren toegevoegd aan de ziekenhuisrapportages. In de huidige rapportage staan 34 indicatoren. De indicatoren worden overzichtelijk gepresenteerd, in de grafieken is snel te zien of een ziekenhuis onder of boven het landelijke gemiddelde scoort. Een voorbeeld van een indicator is het percentage geopereerde patiĆ«nten (jonger dan 75 jaar) met stadium III coloncarcinoom dat adjuvante chemotherapie heeft gekregen. Het doel van deze rapportages is om inzicht te geven aan de ziekenhuizen over de kwaliteit van de geleverde oncologische zorg. Het levert aanknopingspunten op voor reflectie en waar nodig verbetering. Volgend jaar wil IKNL de ziekenhuisrapportages webbased aanbieden. Het ziekenhuis kan dan inloggen op het extranet van IKNL en de rapportage digitaal inzien.  

Cijfers over kanker
IKNL stelt de ziekenhuisrapportages op met cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). In de NKR registreert IKNL sinds 1989 medische gegevens van de mensen met kanker. IKNL maakt regelmatig overzichten op basis van de gegevens in de kankerregistratie en bundelt deze in artikelen over bijvoorbeeld overleving, prevalentie en trends. Op NKR-cijfers is het mogelijk zelf cijfers over incidentie, prevalentie, sterfte en overleving naar lokalisatie, geslacht, leeftijd en stadium te bekijken. Als de website u niet voldoende informatie geeft, verzorgen wij ook cijfers op maat via gegevensaanvraag@iknl.nl. Ook is het mogelijk uw eigen onderzoekscohort te koppelen aan de kankerregistratie.