Vernieuwd! Besluitvorming in de palliatieve fase

De methode Besluitvorming in de palliatieve fase biedt structuur in het maken van afwegingen en zorgt voor transparantie in de besluitvorming voor patiënt, naasten en professionals. In de praktijk is de methode ook handig om te gebruiken tijdens multidisciplinaire besprekingen. De methode wordt aangeboden in een handzame set, klaar voor gebruik in de dagelijkse praktijk.

In de vernieuwde set vormen de vier dimensies van palliatieve zorg het uitgangspunt. Meer aandacht is er voor de totale situatie en betekenisgeving door patiënt en naasten. Aan de elf bestaande toepassingskaarten zijn drie  kaarten toegevoegd: angst, slaapproblemen en spirituele zorg.

De vernieuwde set ter ondersteuning van het toepassen van richtlijnen palliatieve zorg is ontwikkeld door IKNL samen met UMC Utrecht. Artsen, verpleegkundigen en apothekers maken gebruik van deze methode.

IKNL kan professionals leren om  te werken met deze methode. Afhankelijk van de situatie in uw organisatie ontwikkelt IKNL een programma op maat. Dit programma bestaat uit training, coaching en effectmeting van het gebruik van de methode op de kwaliteit van de zorg.

De nieuwe set Besluitvorming in de palliatieve fase kunt u vanaf juli bestellen via in de shop.