Verbeter de organisatie van de zorg met invoering én evaluatie van zorgpaden

Bent u tevreden over de organisatie van zorg voor uw oncologische patiënten? Is de overdracht naar uw referentiecentra voor iedere tumorsoort goed geregeld? Werken alle disciplines optimaal samen, weten zij wie wanneer welke zorg levert voor de kankerpatiënt? IKNL kan helpen deze aspecten van de zorg te verbeteren door met u (transmurale) zorgpaden te ontwikkelen, implementeren en evalueren. 

Gebaseerd op actuele richtlijnen en normen heeft IKNL formats ontwikkeld voor tumorspecifieke zorgpaden voor mammacarcinoom, longcarcinoom, melanoom en ovariumcarcinoom (in ontwikkeling). Daarnaast is een niet-tumorspecifiek format beschikbaar. Revisie van formats voor prostaatcarcinoom en coloncarcinoom vindt plaats in 2014. Hierin worden ook transmurale samenwerkingsafspraken meegenomen. 

Aandacht voor ondervoeding
In samenwerking met de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie is, conform de richtlijn Ondervoeding, aandacht voor ondervoeding en screening opgenomen in de tumorspecifieke formats zorgpaden longcarcinoom en mammacarcinoom. Heeft u belangstelling om ondervoeding meer onder de aandacht te brengen binnen uw eigen organisatie? Deze tumorspecifieke formats kunnen hiervoor een hulpmiddel zijn. 

Invoeren van zorgpaden 
Ontwikkelen van een zorgpad is een belangrijke stap, maar minstens zo belangrijk is het daadwerkelijk invoeren van een zorgpad. Dit is niet altijd makkelijk: de invoering kan wel eens lastiger zijn dan verwacht. Behalve ondersteuning bij de ontwikkeling, kan IKNL u ook helpen bij (het vlot trekken van) de invoering van een zorgpad. We bieden u organisatieadvies (in combinatie met tumorspecifieke formats voor zorgpaden) en naar behoefte een in company training op maat. Zo bent u in staat een zorgpad te implementeren en kunt u als organisatie nog kwalitatief betere zorg leveren. 

Evaluatie van zorgpaden 
Eenmaal een zorgpad ingevoerd, wilt u natuurlijk ook weten of het zorgpad effect heeft. Hiervoor is het nodig het zorgpad te evalueren. IKNL geeft naast ontwikkeling en implementatie van een zorgpad ook gericht advies over de evaluatie van een zorgpad. Zo werkt IKNL aan evaluatie-items uit richtlijnen voor melanoom, mammacarcinoom en longcarcinoom, Soncos-normen en andere bronnen. Dit kan u helpen bij het maken van een keuze in wat u op welke wijze wilt evalueren. 

Wilt u meer informatie of advies bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van uw zorgpad? Neem dan contact op met uw adviseur bij IKNL. Voor vragen over trainingen kunt u contact opnemen met Tessa de Leur.