Uit de praktijk: betere zorg aan patiënten met baarmoederslijmvlieskanker in Zuidwest-Nederland

Tal van medisch specialisten en verpleegkundigen in de regio Zuidwest-Nederland hebben zich ingezet om de zorg aan patiënten met baarmoederslijmvlieskanker verder te verbeteren. In een regionaal zorgpad zijn multidisciplinaire kennis en expertise gebundeld en de nieuwste wetenschappelijke inzichten toegepast. Met als doel dat elke patiënte daadwerkelijk de béste zorg op de béste plek krijgt. Daarbij levert elk ziekenhuis dezelfde zorg volgens de beste standaard. 

Van papier naar praktijk
Het regionale zorgpad dat bestaat uit diverse documenten, omschrijft de inhoud  en het proces van de zorg aan patiënten met baarmoederslijmvlieskanker. Denk hierbij aan regionale afspraken over de verwijzing, de diagnostiek, de behandeling, de nazorg en de palliatieve zorg. De afspraken zijn gebaseerd op de richtlijnen en normen en zijn aangevuld met wetenschappelijke inzichten. Deze afspraken worden in elk ziekenhuis in de regio gebruikt in de dagelijkse praktijk van zorg en onderzoek. Daarnaast is een behandelwijzer gemaakt waardoor elke patiënt uitstekende informatie ontvangt over bijvoorbeeld de ziekte, behandelmogelijkheden en allerhande praktische zaken. 

Sturen op kwaliteit van zorg
Ook zijn er afspraken gemaakt over kwaliteitsindicatoren, die informatie geven over de kwaliteit van de zorg op basis van afgesproken regionale streefnormen. Bijvoorbeeld: minimaal 80% van de patiënten heeft binnen vijf werkdagen na de verwijzing van de huisarts een afspraak op de polikliniek. Of: 100% van de patiënten wordt na de operatie besproken in het multidisciplinaire overleg. Deze cijfers zullen in elk ziekenhuis geregistreerd, geanalyseerd en besproken worden. Zo nodig zetten de ziekenhuizen verbeteringen in gang.

In het regionale zorgpad zijn eveneens afspraken gemaakt over de beste plek van de ingewikkelde behandeling van patiënten met baarmoederslijmvlieskanker. Sommige complexe behandelingen worden niet langer in alle ziekenhuizen geleverd, maar in een aantal. Deze zogenaamde ‘concentratie van zorg’ levert ook een bijdrage aan nóg betere zorg. 

Inzet van alle ziekenhuizen 
Dit resultaat is tot stand gekomen dankzij de inzet van vele medisch specialisten en verpleegkundigen. Zij zijn in de uitvoering van het project ondersteund en begeleid door IKNL en de stichting BeterKeten. Cijfers uit de NKR droegen bij aan de onderbouwing. Implementatie van het zorgpad vindt in IKNL-verband plaats en wordt gemonitord.

De ziekenhuizen die hierin vertegenwoordigd zijn: het Admiraal de Ruyterziekenhuis, het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Beatrix ziekenhuis, het Franciscus Ziekenhuis, het Erasmus MC, het Havenziekenhuis, het Ikazia Ziekenhuis, het Lievensberg Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis, het Sint Franciscus Gasthuis, het Spijkenisse Medisch Centrum, het IJsselland Ziekenhuis, het Van Weel Bethesda ziekenhuis, het Vlietland Ziekenhuis en ZorgSaam.