Twee gynaecologische richtlijnen in één nieuwe

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) worden twee richtlijnen op het gebied van vruchtbaarheidsbehoud samengevoegd en herzien. Het gaat om de richtlijnen Cryopreservatie van ovariumweefsel (2007) en Behoud ovariĆ«le functie na kankerbehandeling (2009). Onder voorzitterschap van dr. C.C.M. Beerendonk, gynaecoloog Radboudumc is een werkgroep ingesteld die de richtlijnen herziet en samenvoegt tot een richtlijn ‘Fertiliteitspreservatie bij vrouwen met kanker’. IKNL verzorgt de procesbegeleiding en verricht het literatuuronderzoek. De richtlijn wordt in het voorjaar van 2015 aan het veld voorgelegd voor commentaar.