Steeds meer aandacht voor palliatieve zorg bij kinderen

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en Stichting Pal ontplooit IKNL een aantal initiatieven om de palliatieve zorg voor kinderen met een levensbedreigende ziekte te verbeteren. Zo is prof.mr.dr. Eduard Verhagen benoemd tot hoogleraar palliatieve zorg en is er een richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen gepubliceerd. Momenteel richt de samenwerking zich op een aantal zaken:

Training palliatieve zorg voor kinderen
Tijdens deze driedaagsetraining komen de volgende onderwerpen aan de orde: communicatie met kinderen, symptoommanagement, palliatief redeneren, begeleiding van ouders en zorgen voor jezelf. De eerste twee dagen hebben al plaatsgevonden en worden beoordeeld met een dikke 8. De deelnemers zijn vooral tevreden over de directe link tussen geboden theorie en het werk in de praktijk, maar zij noemen ook de onderlinge uitwisseling van ervaringen als zeer nuttig. De volgende training start in het najaar. Inschrijven kan via het opleidingsoverzicht .

Expertisecentrum palliatieve zorg bij kinderen 
Palliatieve zorg komt bij kinderen niet vaak voor. Het is daarom lastig om de verworven kennis up-to-date te houden. De oprichting van een expertisecentrum kan hierbij helpen. In februari hebben 80 professionals uit het veld meegedacht over hoe een dergelijk expertisecentrum eruit moet zien. Op basis van deze input komt een plan van aanpak voor de oprichting van een expertisecentrum met zowel landelijke als regionale inbedding.

De richtlijn in de praktijk
De NVK, St. Pal en IKNL kijken naar een vertaling van de richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen in praktische tools, die de professionals tijdens hun dagelijkse werk kunnen ondersteunen en die het werken volgens de richtlijn bevorderen.