Start integratie IKNL en voormalig IKZ

Op 1 januari 2014 zijn IKNL en IKZ gefuseerd. Daarmee is de fusie tussen IKZ en IKNL van kracht en start het daadwerkelijk integreren van beide organisaties. De laatste maanden is hard gewerkt om de fusie in goede banen te leiden.
 

Raad van bestuur en raad van toezicht 
Vanaf 1 januari is prof. dr. P.C. (Peter) Huijgens benoemd tot bestuursvoorzitter van IKNL. Huijgens volgt Norbert Hoefsmit (zie kader) op die vanaf 2011 IKNL heeft opgezet en ingericht. Peter Huijgens is goed bekend met het werkterrein van IKNL en IKZ en de voormalige ikc's. Hij is sinds lange tijd betrokken bij de kankerregistratie en het trialmanagement. Ook in zijn functie als voorzitter van de Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON) werkte hij nauw samen met IKNL. Peter Huijgens vormt samen met een nog te benoemen bestuurder met een bedrijfsmatig profiel de raad van bestuur. Herre Kingma, voormalig kwartiermaker fusie, is van 1 januari tot 1 maart algemeen adviseur van de rvb,. De raad van toezicht ten slotte bestaat vanaf 1 januari uit Emile Lohman (voorzitter), Jan Brenninkmeijer, Wobine Buis-Glaudemans, Joop Hendriks, Loes Klaasse-van Remortel, Bob Löwenberg en Vivianne Tjan-Heijnen. 

Combineren en integreren 
Het is nog niet helemaal bekend hoe we de kwaliteiten van beide organisaties gaan combineren. De komende maanden maken we keuzes. De ambitie is om binnen acht weken het overgrote deel geïntegreerd te hebben of in elk geval meer te weten. Producten en diensten wil de nieuwe rvb-voorzitter centreren rond de in het kader van population-based registries en studies uit te breiden NKR. Ook de websites en de nieuwsbrieven worden na evaluatie de komende maanden zo snel mogelijk geïntegreerd. 

IKNL locatie Eindhoven (hier en daar nog IKZ of IKNL Zuid genoemd) is tijdelijk een nieuwe sector in de organisatiestructuur. Regiomanager is Valery Lemmens, voorheen hoofd onderzoek van het IKZ. Hij vertegenwoordigt behalve locatie Eindhoven op landelijk niveau ook epidemiologie en onderzoek in het MT, dat ook is versterkt met NKR-expert Otto Visser. MT-leden Hester Branderhorst en Marlies Jansen hebben ieder om eigen redenen besloten de organisatie binnenkort te verlaten.