Samenhang oncologische zorg in Noordoost-Nederland wordt beter

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maakten vorige week tijdens een conferentie de eerste gezamenlijke afspraken  voor meer samenhang in de zorg voor kankerpatiënten in Noordoost-Nederland.  

Gezamenlijk kwaliteitskader
De vier grote zorgverzekeraars in de regio (Coöperatie VGZ, De Friesland Zorgverzekeraar, Menzis en Zilveren Kruis Achmea) stelden samen een kwaliteitskader op vanuit zorgverzekeraarsperspectief.  Bedoeld om richting te geven aan de discussie met alle ziekenhuizen in Noordoost-Nederland over het maken en invoeren van oncologische samenwerkingsafspraken en netwerkvorming. Een noviteit, volgens een van de deelnemers van de bijeenkomst. Het doel: optimale organisatie van zorg aan mensen met kanker. Dichtbij de patiënt waar dat mogelijk is, verder weg als dat beter is. 

Constructieve bijeenkomst
Alle ziekenhuizen waren aanwezig en iedereen was het er over eens: het was een constructieve bijeenkomst. Alle partijen voelen de noodzaak samen afspraken te maken en daarbij de patiënt centraal te stellen. De zorgverzekeraars nodigden de medisch specialisten uit met voorstellen te komen en ook andere partijen, waaronder patiënten, hierin mee te nemen. 

Speerpunten
De eerste punten waar gezamenlijk naar gekeken gaat worden:

  • doorlooptijden voor diagnostiek (om bijvoorbeeld dubbele onderzoeken te voorkomen)

  • doorlooptijden voor de behandeling (door bijvoorbeeld de organisatie en de frequentie van de MDO's onder de loep te nemen

  • chronische patiënten en palliatieve zorg, in samenspraak met de huisartsen.

Vervolgconferentie
Afgesproken is de voorstellen eind 2014 gereed te hebben. Dan wordt een vervolgconferentie georganiseerd om de voortgang en uitdagingen aan elkaar terug te koppelen. De veldagenda die de komende vijf jaar door de landelijke partijen verder wordt ingevuld, sluit helemaal aan op het Noordoost-Nederlandse initiatief en zal dus als uitgangspunt onder de arm worden meegenomen. Voor IKNL zien partijen een rol als onafhankelijk kwaliteitsinstituut, dat dit project begeleidt en diepgang geeft, onder meer door onderzoek te doen aan de hand van data uit de Nederlandse Kankerregistratie.