Richtlijn Neuro-endocriene tumoren beschikbaar

De richtlijn Neuro-endocriene tumoren van de tractus digestivus en pancreas is af! De richtlijn is in december 2013 geautoriseerd door alle relevante wetenschappelijke verenigingen.

De incidentie van neuro-endocriene tumoren (NET) in Nederland is 2,4 per 100.000 inwoners (2010). NET kunnen in verschillende organen voorkomen. Om die reden bestaat de richtlijn uit modules per orgaan: maag, duodenum, pancreas, jejunum/ileum, appendix en colon/rectum. De longtumoren blijven buiten beschouwing. In een aparte module komen hooggradige neuro-endocriene tumoren - ook wel neuro-endocriene carcinomen (NEC) genoemd - aan de orde. Daarnaast zijn er algemene modules over diagnostiek, pathologie, nacontrole en nazorg voor alle neuro-endocriene tumoren. 

Gezien de zeldzaamheid, de complexiteit en de heterogene groep tumoren die valt onder NEC en NET beveelt de richtlijn aan om patiƫnten in daarvoor gespecialiseerde centra te behandelen.

In de eerstvolgende editie van Endocrinologie (maart 2014) wordt een artikel gewijd aan de richtlijn. De volledige richtlijn is te vinden op www.oncoline.nl of www.richtlijnendatabase.nl.