Nieuw onderzoek naar invloed van voedings- en leefgewoonten op terugkeer niet-spierinvasieve blaaskanker

Recentelijk is Radboudumc in samenwerking met onder meer IKNL het onderzoek UroLife gestart. Dit is een nieuw wetenschappelijk onderzoek bij patiënten die behandeld zijn voor blaaskanker en bij wie een tumor is verwijderd. Na zo'n chirurgische verwijdering, vaak gevolgd door één of meer zogenaamde blaasspoelingen, bestaat de kans dat een blaastumor opnieuw terugkeert. De tumor kan dan kwaadaardiger worden en verder in de blaaswand ingroeien. UroLife onderzoekt of voedings- en leefgewoonten van invloed zijn op het risico op terugkeer van blaastumoren en op de kwaliteit van leven.

Onderzoek
Deelnemers aan het onderzoek krijgen bij ongeveer zes weken, drie en vijftien maanden na diagnose vragenlijsten over gewoonten als roken, lichamelijke activiteit, voeding en hoe de patiënt zijn of haar kwaliteit van leven ervaart. Bij drie en vijftien maanden geven deelnemers bloed af. Vervolgens wordt bekeken of en wanneer patiënten een recidief ontwikkelen.

Momenteel nemen Radboudumc in Nijmegen en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven deel aan UroLife. In de loop van dit jaar worden alle ziekenhuizen in de regio Oost- en Zuid-Nederland benaderd om mee te doen.   

NKR
Van alle patiënten in Nederland bij wie een blaastumor is vastgesteld, worden de gegevens vastgelegd in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De NKR gebruikt de gegevens voor epidemiologisch onderzoek, klinische studies en voor onderzoek naar de kwaliteit van zorg. De gegevens zijn ook beschikbaar voor het evalueren van screening, oncologische richtlijnen en het ontwikkelen van beleid door zorginstellingen en de overheid.  

Urolife
Coördinatie van UroLife ligt bij Radboudumc. Stichting Alpe d’Huzes en KWF Kankerbestrijding zorgen voor de financiering. Alle medisch specialisten die betrokken zijn bij de diagnose en behandeling van blaastumoren in de regio Oost-Nederland en Zuid-Nederland zijn betrokken bij dit onderzoek. Deze specialisten maken deel uit van twee regionale werkgroepen Urologie van IKNL.