Nieuw: Checklist implementatie nazorgplan oncologie

Een nazorgplan voor elke patiënt na afloop van de behandeling. Dat is één van de aanbevelingen van de richtlijn Herstel na kanker (IKNL, 2011; www.oncoline.nl). Om organisaties te helpen bij het invoeren van een nazorgplan heeft IKNL een checklist ontwikkeld. 

Nazorgplan
Een nazorgplan bundelt de mogelijkheden voor nazorg, begeleiding en voorlichting. Het plan ondersteunt patiënt en professional bij de keuzes voor de inrichting van begeleiding en behandeling, gericht op de kankerdetectie en het beperken van lichamelijke en psychosociale gevolgen van de ziekte en de behandeling. 

Checklist
De checklist geeft handvatten en adviseert hoe u het nazorgplan kunt implementeren. Zo krijgt u tips voor het op maat maken van het nazorgplan voor uw organisatie, het werken met het plan in gesprek met de patiënt en voor het realiseren van randvoorwaarden en draagvlak. De checklist en de adviezen zijn gebaseerd op het IKNL-project ‘Implementatie nazorgplan oncologie’ (2012-2014). In dit project heeft IKNL- met subsidie van Zilveren Kruis Achmea - het nazorgplan geïmplementeerd in drie ziekenhuizen: Diaconessenhuis Meppel, Meander MC en Onze Lieve Vrouwe Gasthuis.

U kunt de checklist opvragen bij Saskia Lunter: S.Lunter@iknl.nl.