Mednet en IKNL starten meningspeiling naar oncologische nazorg door huisartsen

Verschillende partijen denken na over het deels onderbrengen van oncologische nazorg bij de huisarts. De redactie van Mednet en IKNL doen daarom deze maand gezamenlijk een onderzoek onder huisartsen en medisch specialisten naar de mening over deze plannen. Het onderzoek, door middel van vragenlijsten onder huisartsen en medisch specialisten, loopt tot 15 juni. 

De resultaten worden verwerkt in een artikel in Mednet van augustus met als thema 'Oncologie'.
Mednet coördineert het onderzoek onder huisartsen en IKNL heeft vierduizend medisch specialisten die betrokken zijn bij de zorg voor oncologische patiënten benaderd. In het onderzoek willen we allereerst weten wat de mening is over de plannen van de verschuiving van de oncologische nazorg van de specialist naar de huisarts. En omdat een goede samenwerking tussen eerste en tweede lijn een voorwaarde is voor succes van deze zorgsubstitutieplannen, willen we ook graag weten hoe huisartsen en medisch specialisten op dit moment het contact met hun collegae ervaren.

Inmiddels zijn er her en der in het land al pilotprojecten gaande rond de verschuiving van een deel van de oncologische nazorg naar de huisarts. Een goed voorbeeld daarvan is het Zuid-Hollandse Brielle. Naast de standaardoncologiebesprekingen in het ziekenhuis komen daar  de huisartsen van Medisch Centrum Brielle en de oncologen uit het Van Weel-Bethesda ziekenhuis maandelijks samen voor een ‘huisartsen-MDO’ om de bijzonderheden en ervaringen van oncologiepatiënten te bespreken. Naar aanleiding van Brielle heeft het Antonius Ziekenhuis te Sneek IKNL gevraagd hen te helpen met een pilotproject waarbij nacontroles - indien mogelijk - worden verplaatst van de specialist naar de huisarts.