Kanker.nl biedt content op maat voor patiënten

Kanker.nl is een online informatieplatform en social netwerk voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Het platform biedt betrouwbare en relevante informatie, ingedeeld naar kankersoort, problematiek en fase van de ziekte. De combinatie van expertinformatie en ervaringsinformatie van lotgenoten helpt patiënten om zich te informeren over hun ziekte en zich voor te bereiden op keuzes die ze moeten maken voor, tijdens en na hun behandeling. Voor oncologieverpleegkundigen en specialisten is het nu mogelijk om op een snelle manier patiënten kant-en-klare informatiepakketjes te mailen over hun kankersoort en behandeling: Inforium.

Inforium 
Als arts of verpleegkundige verstuurt u in één muisklik een pakketje betrouwbare en actuele informatie naar uw patiënt. In het pakketje staan links naar Kanker.nl over bijvoorbeeld behandelingen passend bij de diagnose, bij-effecten en lotgenotencontact. De weblinks in de Inforiums verwijzen naar de Bibliotheek www.kanker.nl/bibliotheek van het platform Kanker.nl. De informatie daarin is samengesteld met en getoetst door referenten in het veld.
Het voordeel voor patiënten is dat ze de informatie in een pakketje in hun inbox ontvangen. De links verwijzen hen naar Kanker.nl waar ze de geselecteerde informatie lezen en verdere verkenningen kunnen doen op het gebied van hun kankersoort.

Alle oncologieverpleegkundigen en specialisten krijgen de komende maand per post informatie over Kanker.nl. Daar zit ook een handleiding van Inforium. Kijk alvast op www.kanker.nl/inforium.

Een paar cijfers over Kanker.nl
De Bibliotheek van Kanker.nl wordt dagelijks bezocht door zo'n 4500 bezoekers.

Het aantal deelnemers (patiënten en naasten) van Kanker.nl groeit snel en is momenteel al meer dan 6000.

IKNL samen met KWF en NFK 
Kanker.nl is een samenwerking tussen KWF Kankerbestrijding, NFK en IKNL. De informatie en expertise van deze organisaties is samengevoegd en te vinden op www.kanker.nl.