Impuls aan zorgverbetering door symposia huidtumoren

De tumorfocusgroep (TFG) melanoom heeft voor het tweede jaar thematisch gewerkt aan het verbeteren van de zorg door op verschillende locaties een symposium te organiseren.  Op basis van een blauwdruk wordt regionaal invulling gegeven aan het programma en worden regionale sprekers gevraagd. 

Thema: eerste lijn
Het thema van 2013 was de nieuwe richtlijn, het thema van 2014 is de eerste lijn. De huisarts heeft een grote rol in diagnostiek van verdachte huidplekjes. 17% van de huisartspatiënten heeft huidgerelateerde klachten maar de huisarts ziet gelukkig maar 0,6 melanoom per jaar. 
Er zijn heel veel knelpunten in de diagnostiek: vooral het herkennen van benigne afwijkingen en het juist afnemen van een biopt. ‘De tijd van het insturen van een zielig frummeltje fijngeknepen huid in een potje vloeistof zonder de nodige documentatie van klinische gegevens en foto’s moeten we nu echt achter ons laten’ was een emotionele oproep op een van de symposia.

Nog twee regionale symposia
De regionale symposia zijn gehouden in Amsterdam, Eindhoven en Dordrecht. Op 10 december volgt Zwolle en 8 januari Nijmegen. Inschrijven kan nog via www.iknl.nl

Meer casuïstiek en diepgang
Het aantal deelnemers is tot nu toe 240, waarvan 151 huisartsen. De evaluaties zijn erg goed. Eén landelijk thema blijkt bovendien landelijke verbeterinitiatieven aan te stuwen. Het onderwerp leeft in alle regio’s. Deze landelijke aandacht voor huidtumoren en de eerste lijn heeft de TFG doen besluiten in 2015 weer te focussen op de eerste lijn en dan in een programma met meer casuïstiek en meer diepgang. 

Verbetering dankzij evaluatie
Bij de evaluatie van de eerste drie symposia gaf de TFG aan dat ze: een nog grotere opkomst wensen, een huisarts aan de TFG willen toevoegen én dat ze willen samenwerken met het NHG in het scholen van huisartsen. Deze samenwerking is al gestart doordat de TFG knelpunten heeft aangeleverd voor de NHG-standaard verdachte huislaesies, die in 2015 uitkomt.

En er is meer
Naast het organiseren van deze symposia staan voor 2015 onder meer de evaluatie en revisie van de richtlijn op het programma, plannen om de snelheid van reviseren te verbeteren én de dataset voor melanomen in de NKR+ te vernieuwen en uit te breiden.