Implementatie nazorgplan in drie ziekenhuizen geslaagd

Diaconessenhuis (Meppel), Meander Medisch Centrum (Amersfoort) en Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG, Amsterdam) hebben hun nazorg voor oncologische patiënten vernieuwd. Dit is gedaan door implementatie van het persoonlijk nazorgplan conform de richtlijn Herstel na kanker (IKNL, 2011, www.oncoline.nl). Patiënten en professionals zijn over het algemeen tevreden over de inzet van het nazorgplan en de vernieuwde nazorg voldoet grotendeels aan de uitgangspunten van de richtlijn. Dit zijn enkele conclusies van het project dat is geïnitieerd en begeleid door IKNL met financiering van Zilveren Kruis Achmea.

Het doel van het tweejarige project was het invoeren van het nazorgplan en het generen van praktijkkennis over het werken met het nazorgplan. Het nazorgplan is in het eerste jaar na afronding van de (primaire) kankerbehandeling via een nazorggesprek geïntroduceerd bij de patiënt. Het Diaconessenhuis voor patiënten met mammacarcinoom, Meander MC voor patiënten met ovarium- en endometriumcarcinoom en OLVG voor patiënten met colon- en rectumcarcinoom. Het project heeft als belangrijke resultaten opgeleverd dat de ziekenhuizen hun nazorg voor de specifieke patiëntengroepen hebben vernieuwd  en dat inderdaad door evaluatie van de vernieuwde nazorg praktijkkennis voor vervolgimplementatie is opgedaan.

Methode op maat gemaakt
Per ziekenhuis heeft een projectgroep met verpleegkundig specialisten, medisch specialisten, management en huisartsen, de methode voor de gekozen doelgroep op maat gemaakt door:

  1. het nazorgplan tumorspecifiek te maken voor de gekozen patiëntgroep

  2. het nazorggesprek in te passen in de zorglogistiek inclusief het bepalen van frequentie en duur

  3. de uitvoeder van het nazorggesprek te benoemen (verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige). Dat houdt in dat zij een nieuwe taakstelling of een uitbreiding van de taakstelling in de nazorgfase hebben.

Bruikbare methode voor aanbieden nazorgplan
In het project is de richtlijn Herstel na kanker vertaald naar uitgangspunten voor goede nazorg. De vernieuwde nazorg in de drie ziekenhuizen voldoet grotendeels aan deze uitgangspunten. 
De patiënten en de zorgverleners, betrokken bij dit project, zijn tevreden over de vernieuwde nazorg. De patiënten geven aan dat het nazorgplan hen duidelijkheid geeft over hoe het nazorgtraject eruit ziet, welke restgevolgen ze kunnen verwachten en hoe ze hierop kunnen anticiperen. Dit geeft hen gevoel van controle wat helpt bij nemen van eigen verantwoordelijkheid. De verpleegkundigen geven aan dat het nazorgplan helpt het nazorggesprek te standaardiseren en te structureren. Bovendien dwingt het werken met een nazorgplan tot onderlinge afstemming over de nazorg tussen de professionals, in dit geval tussen de verpleegkundigen en de medisch specialisten. De huisartsen in het project vinden het nazorgplan een waardevolle aanvulling op de informatie (ontslagbrief) die ze vanuit het ziekenhuis ontvangen. Naast deze tevredenheid is ook een aantal aandachtspunten genoemd zoals het ontbreken van automatische invoer van patiënt- en ziektegegevens vanuit het ziekenhuisinformatiesysteem in het nazorgplan. Hierdoor was herregistratie van gegevens nodig. En ook de beperkte afstemming over de nazorg tussen ziekenhuizen en huisartsen is een aandachtspunt. Op basis van deze aandachtspunten doet IKNL aanbevelingen voor vervolgimplementatie.

Ook een nazorgplan implementeren?
Met de uitkomsten van dit project ontwikkelt IKNL tools en strategieën voor landelijke implementatie van het nazorgplan. Heeft u vragen of wilt u een nazorgplan invoeren in uw organisatie, neem dan contact op met uw adviseur van IKNL of met Jeannette Hellendoorn (senior adviseur productontwikkeling), J.Hellendoorn@iknl.nl of Saskia Lunter (projectmedewerker productontwikkeling) S.Lunter@iknl.nl.