Eerste populatiescan oncologische revalidatie succesvol verlopen

In opdracht van Rijnland Revalidatie Centrum (RRC) heeft IKNL de eerste ‘populatiescan oncologische revalidatie’ ontwikkeld. De populatiescan is een inschatting van de verwachte vraag, van mensen met kanker, naar oncologische revalidatiezorg in een specifieke regio.

IKNL heeft voor het verzorgingsgebied van RRC, voor zes (grote) tumorsoorten de scan gemaakt. Uitgangspunt hiervoor waren de nieuwe kankergevallen, zoals geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Daaraan is het volgende toegevoegd:

  • Informatie over deelname van mensen met kanker aan het programma Herstel & Balans;

  • Kennis over het voorkomen van (rest)klachten en zorgbehoeften onder mensen met kanker;

  • Informatie over behandeling, leeftijd, geslacht en overleving.

De uitkomst is een schatting van het potentieel aantal deelnemers aan oncologische revalidatie en uitgedrukt in een minimaal en maximaal te verwachten deelname.

Het RRC overweegt om oncologische revalidatie volgens de richtlijn uit te voeren en gebruikt de scan als input voor discussie en besluitvorming over het aanbieden van deze zorg. RRC is erg blij met de scan en vindt deze zeer bruikbaar. Japhet van Abswoude sectormanager RRC zegt daarover ‘Een gedegen en goed onderbouwde scan. Dit geeft goede ondersteuning bij het maken van keuzes.’

Overweegt u ook revalidatiezorg volgens de richtlijn Oncologische revalidatie aan te bieden en wenst u inzicht in potentiële deelname, neem dan contact op met uw IKNL-adviseur of de ontwikkelaars van de scan: Miranda Velthuis en Jeannette Hellendoorn.