Dikkedarmkanker heeft meer invloed op kwaliteit van leven dan diabetes

Dikkedarmkanker en de behandeling van deze ziekte lijken sterker bij te dragen aan een lagere kwaliteit van leven en seksueel functioneren dan diabetes mellitus. Uit onderzoek van Pauline Vissers (IKNL) en collega’s blijkt dat patiënten die beide ziekten hebben géén lagere kwaliteit van leven of slechter seksueel functioneren ervaren dan patiënten die één van beide ziekten hebben. De resultaten zijn recent gepubliceerd in Supportive Care in Cancer. 

Het doel van deze studie was te onderzoeken wat de individuele en gecombineerde effecten zijn van dikkedarmkanker en diabetes mellitus op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en het seksueel functioneren van deze patiënten. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van data afkomstig van het patiëntenvolgsysteem PROFILES uit 2010 en data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). 

Patiëntenpopulatie 
De kwaliteit van leven en het seksueel functioneren werd gemeten bij dikkedarmkankerpatiënten met en zonder diabetes, 0-10 jaar na kankerdiagnose en een normpopulatie met en zonder diabetes. In totaal namen er 624 mensen zonder dikkedarmkanker en diabetes, 78 mensen met uitsluitend diabetes, 1.731 mensen met uitsluitend dikkedarmkanker en 328 mensen met zowel dikkedarmkanker als diabetes deel aan de studie. 

De gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven werd gemeten met behulp van de Quality of Life Questionnaire-C30 (QLQ-C30) van de European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Het seksueel functioneren werd gemeten met vier schalen van de EORTC-QLQ-CR38. 

De studie laat zien dat het hebben van dikkedarmkanker geassocieerd is met een lagere kwaliteit van leven met uitzondering van algemene gezondheid, pijn en verlies van eetlust. Dikkedarmkanker werd ook onafhankelijk geassocieerd met meer erectieproblemen bij mannen. Diabetes was geassocieerd met een lager fysiek functioneren en meer symptomen van kortademigheid. 

Conclusie
De onderzoekers concluderen dat het hebben van beide ziekten niet resulteerde in een lagere kwaliteit van leven of slechter seksueel functioneren dan het hebben van één van beide ziekten. Aangezien dikkedarmkanker consistent geassocieerd bleek te zijn met een geringer functioneren en vaker optreden van symptomen bij deze patiënten, lijkt dikkedarmkanker en de behandeling van deze ziekte sterker bij te dragen aan een lagere kwaliteit van leven en seksueel functioneren in vergelijking tot diabetes mellitus.

Gerelateerd nieuws

Samenhang spiermassa en mortaliteit verschilt per sekse bij dikkedarmkanker

Samenhang spiermassa en mortaliteit verschilt per sekse bij dikkedarmkanker

De samenhang tussen spiermassa en mortaliteit verschilt tussen mannen en vrouwen met dikkedarmkanker. Dat concluderen Harm van Baar (WUR) en collega’s in Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. Welk mechanisme hier achter schuilgaat, moet nog worden opgehelderd. De uitkomsten van dit onderzoek geven aan dat het belangrijk is om meer aandacht te besteden aan seksegerelateerde verschillen en uitkomsten van oncologische behandelingen.

lees verder

Lagere kwaliteit van leven voor kankeroverlevenden met cardiovasculaire ziekte

Overlevenden van kanker die ten tijde van de diagnose al hart- en vaatziekten hadden, rapporteren vaker een negatief effect op hun gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Het gaat hierbij onder meer om hun algehele kwaliteit van leven, fysiek functioneren en symptomen als vermoeidheid en dyspneu. Dat concluderen Dounya Schoormans (CoRPS, Tilburg University) en collega’s in Acta Oncologica. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat zorgverleners extra aandacht schenken aan deze kwetsbare groep overlevenden. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met mogelijke progressie van cardiovasculaire aandoeningen, aangezien oncologische behandelingen cardiotoxisch kunnen zijn.

lees verder