Diabetes kan leiden tot lagere overlevingskans dikkedarmkanker

Diabetes heeft invloed op de presentatie van dikkedarmkanker alsmede de behandeling en het resultaat van deze ziekte. Dit kan voor patiënten met dikkedarmkanker én diabetes leiden tot een lagere, totale overlevingskans in vergelijking met patiënten zonder diabetes. Die conclusie trekken Marjolein Zanders en collega's op basis van een uitgebreide literatuurstudie naar de complexe relatie tussen diabetes, dikkedarmkanker en de overleving van deze patiënten. De resultaten zijn gepubliceerd in ‘Diabetes & Metabolism'.

Patiënten met dikkedarmkanker die al langer diabetes hebben, hebben een beduidend lagere, totale overlevingskans in vergelijking met patiënten zonder diabetes. Tegen deze achtergrond hebben de American Diabetes Association en de American Cancer Society in 2010 een wetenschappelijke literatuurstudie uitgevoerd met betrekking tot diabetes en kanker. Een van de belangrijkste kwesties die nader onderzocht zou moeten worden, is de vraag of diabetes de kankerprognose beïnvloedt bovenop het effect van beide ziekten afzonderlijk.

Kenmerken patiënt 
In tal van recente studies is tevens onderzocht of de verslechterde overleving van patiënten met dikkedarmkanker én diabetes kan worden verklaard door minder gunstige kenmerken van de patiënt, tumor en behandeling. Aangezien in de analyses van de meeste studies geen rekening is gehouden met verschillende, potentiële verstorende factoren, zoals het tumorstadium, comorbiditeit en de body mass index (BMI), blijft het verband tussen diabetes en overleving van patiënten met dikkedarmkanker onduidelijk op basis van het huidige, beschikbare bewijs.

Niettemin komen Marjolein Zanders en collega's aan de hand van meerdere literatuurvoorbeelden tot de conclusie dat uit evaluatie blijkt dat diabetes invloed heeft op de presentatie van dikkedarmkanker alsmede de behandeling en het resultaat. Dit kan vervolgens leiden tot een lager, totaal overlevingspercentage voor patiënten met diabetes en dikkedarmkanker in vergelijking met patiënten zonder diabetes.

Discussie
De auteurs beschouwen het verkrijgen van beter inzicht in de complexe relatie tussen diabetes, kanker en prognose van deze patiënten als een volgende uitdaging op dit gebied. In nieuwe studies zou onder meer rekening gehouden moeten worden met de aanwezigheid van factoren die geassocieerd worden met beide ziekten alsmede de overleving.

Zodra een verband wordt gevonden tussen diabetes, het terugkeren van ziekte en kankergerelateerde overleving, kan vervolgens het onderliggende mechanisme nader in detail worden onderzocht. Daarbij dient rekening gehouden te worden met alle aspecten, met inbegrip van onderzoek naar gemeenschappelijke risicofactoren, kankerstadium en behandelverschillen, met de focus op zowel tumorgerelateerde resultaten als ook de aanwezigheid van andere doodsoorzaken.

Gerelateerd nieuws

Samenhang spiermassa en mortaliteit verschilt per sekse bij dikkedarmkanker

Samenhang spiermassa en mortaliteit verschilt per sekse bij dikkedarmkanker

De samenhang tussen spiermassa en mortaliteit verschilt tussen mannen en vrouwen met dikkedarmkanker. Dat concluderen Harm van Baar (WUR) en collega’s in Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. Welk mechanisme hier achter schuilgaat, moet nog worden opgehelderd. De uitkomsten van dit onderzoek geven aan dat het belangrijk is om meer aandacht te besteden aan seksegerelateerde verschillen en uitkomsten van oncologische behandelingen.

lees verder

Lagere kwaliteit van leven voor kankeroverlevenden met cardiovasculaire ziekte

Overlevenden van kanker die ten tijde van de diagnose al hart- en vaatziekten hadden, rapporteren vaker een negatief effect op hun gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Het gaat hierbij onder meer om hun algehele kwaliteit van leven, fysiek functioneren en symptomen als vermoeidheid en dyspneu. Dat concluderen Dounya Schoormans (CoRPS, Tilburg University) en collega’s in Acta Oncologica. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat zorgverleners extra aandacht schenken aan deze kwetsbare groep overlevenden. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met mogelijke progressie van cardiovasculaire aandoeningen, aangezien oncologische behandelingen cardiotoxisch kunnen zijn.

lees verder