Ziekenhuisrapportages met nieuwe indicatoren 2013

IKNL heeft de jaarlijkse rapportage opgesteld met informatie over de kankerincidentie in uw ziekenhuis aangevuld met aantallen operaties en een aantal tumor- en patiĆ«ntkenmerken. De cijfers komen uit Nederlandse Kankerregistratie van IKNL.  

De rapportage is dit jaar uitgebreid met 36 indicatoren. De indicatoren zijn grotendeels geselecteerd uit de landelijke rapportage Kankerzorg in Beeld van IKNL die begin 2014 verschijnt. De netwerkadviseurs van IKNL hebben met clinici uit het veld overlegd over deze indicatoren. De indicatoren worden overzichtelijk gepresenteerd, in de grafieken is snel te zien of uw ziekenhuis onder of boven het landelijk gemiddelde scoort.

Ook is er een pagina met de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen toegevoegd. Hierdoor wordt het rapport waardevoller omdat er niet alleen informatie over cijfers/indicatoren wordt gegeven maar het ook advies op maat bevat. 

Eind 2013 zijn de rapportages aan de ziekenhuizen verstuurd. IKNL-adviseurs hebben de cijfers toegelicht in  vergaderingen van de oncologiecommissies van de ziekenhuizen.