Verplegen met richtlijn, beter voor iedereen

Alle verpleegkundigen krijgen in hun werk te maken met patiënten met oncologische aandoeningen en patiënten in de palliatieve fase. De module 'Verplegen met richtlijn' zorgt ervoor dat (aankomend) verpleegkundigen kennis opdoen over de oncologische en palliatieve patiënt. Naast zorginhoudelijke thema's leren studenten over de methodiek van evidence based richtlijnontwikkeling en het gebruik van multidisciplinaire richtlijnen in de praktijk.

In het traject zijn verschillende praktijkopdrachten opgenomen. Dit maakt de module ook relevant voor alle verpleegkundigen in de organisatie waar de studenten werkzaam zijn.

Oncologieverpleegkundigen nemen binnen de module een centrale rol in. De specialistische kennis van deze beroepsgroep in combinatie met een visie op richtlijnontwikkeling maakt het mogelijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de landelijke oncologische en palliatieve richtlijnen.

Bekijk de module 'Verplegen met richtlijn, beter voor iedereen'.

Lees ook het artikel hierover in Onderwijs & Gezondheidszorg.