V&VN Oncologiedagen 2013

Op 19 en 20 november vonden de V&VN Oncologiedagen in Ede plaats. IKNL was vertegenwoordigd met een stand, waar verpleegkundigen het palliatief zakboekje konden halen en met verschillende sprekers. 
 

Oncologische revalidatie, zorgpaden, gevolgen van de normering van de beroepsgroepen en palliatieve zorg in ziekenhuizen zijn onder andere door IKNL’ers bij de oncologieverpleegkundige onder de aandacht gebracht. Hierbij waren ervaringen vanuit de praktijk in combinatie met diensten en producten van IKNL een rode draad in de sessies. Ook was IKNL vertegenwoordigd bij de posterpresentaties. 

Bij de stand was er grote belangstelling voor deskundigheidsbevordering. Ruim 300 oncologieverpleegkundigen hebben het palliatieve zakboekje afgehaald. Hierbij hebben ze kenbaar gemaakt interesse te hebben in trainingen over oncologische revalidatie, omgaan met De Lastmeter, oncologische zorgpaden, Zorgpad Stervensfase, richtlijnen oncologische zorg, richtlijnen palliatieve zorg, besluitvorming in de palliatieve fase, implementeren van verbeteringen in de zorg. Ook was er veel interesse in het rapport Zicht op normen naar aanleiding van de plenaire sessie waar Marlies Jansen een presentatie gaf over de impact van de SONCOS-normen 2012 op de oncologie en oncologieverpleegkundigen. 

Om aan alle vragen van de deelnemers van de Oncologiedagen te voldoen onderneemt de afdeling Opleidingen in samenspraak met de netwerkadviseurs gericht actie in de betreffende instellingen.