Transparant met data uit de kankerregistratie

De cijfers over overleving, stadium en behandeling zijn afkomstig uit de Nederlandse kankerregistratie van IKNL, de productiecijfers zijn van het ziekenhuis zelf. Het is de eerste keer dat een ziekenhuis dergelijke gegevens naar buiten brengt. 

Van oudsher zijn ziekenhuizen en medisch specialisten terughoudend in het openbaar maken van deze data. Begrijpelijk, mede gezien de complexiteit van de materie (je kunt makkelijk verkeerde conclusies trekken) en de kwetsbaarheid van openbaarmaking. Maar de tijden zijn veranderd. IKNL juicht deze ontwikkeling toe en noemt het ziekenhuis ‘vooruitstrevend'. 

De gegevens zijn van het Radboud Universitair Centrum voor Oncologie (RUCO), een samenwerkingsverband van alle afdelingen van het ziekenhuis die betrokken zijn bij de oncologische zorg, en betreffen de behandeling van patiënten met een gynaecologische tumor of longkanker. Drie soorten gegevens worden aan bezoekers van de site gepresenteerd: patiëntervaringen, de duur en de uitkomst van de behandelingen. Deze laatste categorie is afkomstig van IKNL: volgens het UMC St Radboud ‘garandeert dit onafhankelijkheid en deskundigheid'. 
Speciaal opgeleide registratiemedewerkers van IKNL verzamelen in de ziekenhuizen data op basis van informatie in de medische dossiers. De registratie is daarmee niet alleen onafhankelijk maar ook landelijk vergelijkbaar en objectief. 

naar de website van RUCO 
de NOS-uitzendingen 
uitzending L1laat