Reactie op RTL-nieuws 24/11 over Soncos-normen: IKNL juicht transparantie toe

Alle initiatieven die bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de oncologische zorg juicht IKNL toe. Nederland doet het goed maar het kan altijd beter. De normen die door de beroepsgroepen zijn opgesteld, met de chirurgen voorop, dragen hier inderdaad aan bij en hebben nu geleid tot een overzicht van RTL-nieuws in hoeverre ziekenhuizen hieraan voldoen. 

Wat richtlijnen 10 jaar geleden voor de zorg deden, doen nu de normen en de benchmark. Het feit dat het Soncos-bestuur vorig jaar multidisciplinaire normen heeft opgesteld en vastgesteld maakt het effect van normen nog groter omdat in de oncologie zo intensief moet worden samengewerkt. 

IKNL heeft hierin willen bijdragen door met behulp van een zelfevaluatie het verbeterpotentieel voor de ziekenhuizen scherp te krijgen en daardoor ook een beeld te krijgen van de verwachte impact op de oncologische zorg in Nederland. Wij geven daarmee inzicht en elementen voor verbeteringen. Die verbeteringen worden en zijn door de ziekenhuizen opgepakt.

We begrijpen de ziekenhuizen die het nu nog te vroeg vinden om hun data openbaar te maken en juichen het tegelijkertijd toe dat andere ziekenhuizen zo transparant willen zijn, ook al heeft dit nu nog weinig betekenis omdat ze nog niet aan de normen hoeven te en - soms - kunnen voldoen.

IKNL plaatst een kanttekening bij het feit dat niet alle ziekenhuizen de impactanalyse aangeboden hebben gekregen. Dit betreft vooral ziekenhuizen in de IKZ-regio. Maar wij weten ook dat veel ziekenhuizen zelf hun zorg langs de Soncos-normen hebben gelegd.