Peter Huijgens benoemd tot nieuwe bestuurder

De raden van toezicht van IKNL en IKZ hebben prof. dr. P.C. (Peter) Huijgens, tot oktober als hematoloog verbonden aan het VUmc, benoemd tot bestuurder van IKNL. 

Huijgens volgt Norbert Hoefsmit op die vanaf 2011 de nieuwe organisatie heeft opgezet en ingericht. Peter Huijgens is goed bekend met het werkterrein van IKNL en IKZ en de voormalige ikc's. Hij is sinds lange tijd betrokken bij de kankerregistratie en het trialmanagement. Ook in zijn functie als voorzitter van de Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON) werkte hij nauw samen met IKNL.
Peter Huijgens treedt per 1 januari 2014 aan en is drie dagen in de week beschikbaar voor IKNL. De raden van toezicht zijn samen met de nieuwe bestuurder op zoek naar een tweede bestuurder met een bedrijfsmatig profiel.