IKNL aanwezig op ECCO-congres

Van 27 september tot 1 oktober 2013 was het European Cancer Congress (ECCO) in Amsterdam. Het thema was ‘Reinforcing multidisciplinarity'. Onderzoekers van IKNL waren aanwezig met diverse posters over onderzoeken die IKNL uitvoert. 

Onderzoeken die IKNL uitvoert zijn onder andere over de voorspellende factoren voor survival na terugkeer van gemetastaseerd borstkanker, over de variatie in behandeling van patiënten met prostaatkanker en over de resultaten van een studie naar de invloed van het toepassen van de richtlijn op doorlooptijden bij colorectaal carcinoom. Ook is er een presentatie over de trends in kankerbehandeling en uitkomsten, over follow-up op maat bij patiënten met borstkanker en over de relatie tussen ziekenhuis-volume en de uitkomst van patiënten met borstkanker en over het optreden van lokaal recidieven bij borstkanker op ziekenhuisniveau. Daarnaast zijn IKNL-onderzoekers op een groot aantal posters als co-auteur te vinden.

Nieuws over congres is te volgen via www.share-at-congress.com 

Met dagelijkse, korte en krachtige verslagen van de belangrijkste presentaties en interviews met een aantal key opinion leaders.