Cindy van den Berg - Verberkt

adviseur palliatieve zorg

Cindy van den Berg – Verberkt is samen met haar collega’s verantwoordelijk voor het ontwikkelen van richtlijnen palliatieve zorg. Samen met multidisciplinaire landelijke werkgroepen met artsen, verpleegkundigen, paramedici en patiënten(vertegenwoordigers) komen zij tot landelijke, geautoriseerde richtlijnen voor de palliatieve zorg. Cindy begeleidt de werkgroep en coördineert de werkzaamheden; van het inventariseren van knelpunten en het schrijven van de conceptrichtlijn tot het verzorgen van de autorisatie.. Daarnaast verzorgt zij de uiteindelijke communicatie en implementatie van de richtlijn via diverse digitale platforms, congressen en symposia en diverse netwerken. 

Cindy heeft de master Bewegingswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarna zij is gaan promoveren aan de Universiteit Maastricht. Hierbij heeft zij zich gericht op de palliatieve behandeling van kortademigheid bij patiënten met COPD.  

Projecten

Ontwikkeling en herziening richtlijnen:

  • Richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase
  • Richtlijn Hik, jeuk en zweten in de palliatieve fase
  • Handreiking Complementaire zorg in de palliatieve fase
  • Thema Mantelzorg in de palliatieve fase
  • Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met Parkinson

Publicaties

 

Aandachtsgebied(en)

Richtlijnen palliatieve zorg

Contactgegevens

E-mail
Twitter
LinkedIn