Brigitt Borggreve

Brigitt Borggreve

adviseur (richtlijnen) palliatieve zorg

Brigitt Borggreve is samen met haar collega’s verantwoordelijk voor het ontwikkelen van richtlijnen voor de palliatieve zorg. Samen met multidisciplinaire landelijke werkgroepen met artsen, verpleegkundigen, paramedici en patiĆ«nten(vertegenwoordigers) komen zij tot landelijke, geautoriseerde richtlijnen voor de palliatieve zorg. Brigitt begeleidt de werkgroep en coƶrdineert de werkzaamheden; van het inventariseren van knelpunten en het schrijven van de conceptrichtlijn tot het verzorgen van de autorisatie. Daarnaast verzorgt zij de uiteindelijke communicatie en implementatie van de richtlijn via diverse digitale platforms, congressen en symposia en diverse netwerken.

Als mede-ontwikkelaar en beheerder van de app PalliArts draagt ze zorg voor het weergeven van juiste informatie in de app over richtlijnen, het Palliatief Formularium, consultatie en vrije bedden in de hospices. 

Brigitt Borggreve werkt sinds 2000 bij IKNL; eerst als datamanager en later als teamleider registratie en datamanagement. In 2011 maakte ze de overstap naar richtlijnen. 

Projecten

  • richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD
  • richtlijn Palliatieve zorg bij kinderen
  • richtlijn Palliatieve sedatie
  • richtlijn Dehydratie en vochttoediening
  • richtlijn Zingeving en spiritualiteit
  • richtlijn Ileus
  • handreiking Complementaire zorg

Zie ook 

 

Nieuws

Herziene handreiking Complementaire zorg voor kinderen in de palliatieve fase

Kind in bed met koptelefoon

De richtlijn Complementaire zorg stamt uit 2010 en is een consensus-based richtlijn. Eind 2020 heeft een verkenning plaatsgevonden naar de wens en de vorm van een herziening. De Agendacommissie richtlijnen palliatieve zorg heeft daarop besloten om een handreiking Complementaire zorg voor volwassenen en voor kinderen in de palliatieve fase te maken.  In juni 2023 is de herziene handreiking Complementaire zorg voor volwassenen in de palliatieve fase uitgebracht. Inmiddels is ook het deel voor kinderen herzien en gepubliceerd. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze handreiking. Deze is primair bedoeld voor verpleegkundigen, zorgvrijwilligers en ouders of verzorgers.

lees verder