V- en Wave-plot

In de Nederlandse Kankeratlas staat in het rechterscherm het een en ander weergegeven over de betrouwbaarheid van de gegevens, in een zogenaamde V-plot en Wave-plot oftewel het V-diagram en het golf-diagram en daarbij de 'credible intervals'. Hieronder wordt daarover meer uitgelegd.

Wie in de atlas op een gebied klikt, komt het onderstaande figuur tegen in het venster met Statistieken (Figuur 8b). 

Figuur 8b. V-diagram (bovenste deel in de vorm van een V), golf-diagram (onderste deel in de vorm van een ‘golf’) en 60% en 80% credible intervals (rondjes met lijnen onder het golf-diagram). 

Het V-diagram toont alle SIR-waarden voor een bepaalde kankersoort, met kleur, in de Nederlandse Kankeratlas. Op de X-as staat de SIR-waarde, waarbij 1 overeenkomt met de verwachting op basis van het Nederlandse gemiddelde. Elke stip is de SIR van een gebied. Op de Y-as staat de PPD-waarde, met hogere PPD-waarden bovenaan. Gebieden met een gemiddelde SIR in de buurt van 1 hebben ook vaak een lage PPD-waarde. Onder gebieden met een zeer hoge of zeer lage gemiddelde SIR, zien we ook hogere PPD-waarden. Om deze reden heeft de figuur een V-vorm. Van gebieden met een PPD > 0,60 is er voldoende zekerheid is om te zeggen dat ze afwijken van de verwachting op basis van het Nederlandse gemiddelde. 

Op het V-diagram zijn twee willekeurige gebieden aangeklikt (3076 in Rotterdam en 9446 in Aa en Hunze). Onder het V-diagram zien we het golf-diagram van deze twee gebieden. Deze plot toont de posterior distribution. Een breder golf-diagram betekent minder zekerheid over de werkelijke SIR en een nauw golf-diagram betekent veel zekerheid. 

Om meer te zeggen over de locatie van de daadwerkelijke SIR-waarde van een gebied, kunnen we de credible intervals gebruiken. De mediaan van elke posterior distribution wordt getoond door de grote stip in het midden van het golf-diagram van een gebied. Daar omheen liggen twee kleinere stippen; dit is de 60% credible interval. Binnen deze stippen ligt 60% van de posterior distribution van dit gebied. We kunnen zeggen dat de daadwerkelijke SIR van dit gebied met 60% zekerheid in dit interval ligt. De twee stippen daarbuiten tonen de 80% credible interval, waarbinnen 80% van de posterior distribution ligt.