Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

datum: maandag 20 juni 2022

tijd: 16.30 - 18.00 uur

online

Meer dan 800.000 mensen in Nederland leven na de diagnose kanker en hebben in meer of minder mate te kampen met de gevolgen van kanker en/of de behandeling. Regionale en lokale oncologiezorgnetwerken, netwerken van met name eerstelijns zorgverleners, helpen mensen die leven met en na kanker bij de zorg voor de gevolgen van kanker dichtbij huis. Wat is de meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor de patiënt, zorgverleners en verwijzers? Waar kun je ze vinden? Hoe kan een oncologiezorgnetwerk zich verder professionaliseren? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens dit webinar. 

Het webinar komt voort uit het project Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van kanker. In dit project heeft IKNL namens het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ) en in samenwerking met o.a. de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), bestaande regionale oncologienetwerken en Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) gewerkt aan kwalitatief hoogwaardige zorg voor de gevolgen van kanker, waar mogelijk dicht bij huis.

Doelgroep

Alle zorgprofessionals, al dan niet actief in oncologiezorgnetwerken. Paramedici (fysiotherapeuten, diëtisten e.a.), psychosociale zorgverleners (psychologen, maatschappelijks werkers e.a.), huisartsen, verpleegkundig(en) (specialisten), medisch specialisten (oncologen, radiotherapeuten e.a.) bedrijfs- en revalidatieartsen en arbeidsgeneeskundigen. Ook onderzoekers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze webinar.

Programma

  • 16.30 uur  - Welkom
  • 16.35 uur - Meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor de patiënt - Interview met Désiré Paschedag, initiatiefnemer en regiogroeplid OncoLokaal en ervaringsdeskundige

​Kwaliteit

  • 16.45 uur - Hoe wordt de kwaliteit van oncologiezorgnetwerken geborgd? - dr. Miranda Velthuis, adviseur IKNL Zichtbaarheid en landelijke dekking
  • 16.55 uur - Zichtbaarheid oncologiezorgnetwerken voor patiënt en professional - drs. Monique Becker, adviseur IKNL
  • 17.05 uur - Landelijke dekking en ondersteuning oncologiezorgnetwerken door Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) - Arie Jongejan, directeur Proscoop

Financiën

  • 17.20 uur - Financiële drempels van oncologiezorgnetwerken slechten - dr. Chantal Lammens, senior adviseur IKNL
  • 17.25 uur - Multidisciplinair behandelprogramma eerste lijn - Michelle Verseveld MSc, klinische epidemioloog, oedeem- en oncologiefysiotherapeut, Oncologienetwerk Zwijndrecht H.I. Ambacht

Verbinding

  • 17.40 uur - Verbinden oncologiezorgnetwerken binnen het zorglandschap -  dr. Miranda Velthuis, adviseur IKNL
  • 17.45 uur - Zorg voor de gevolgen van kanker bij AYA’s, ook dichtbij huis in oncologiezorgnetwerken - dr. Eveliene Manten-Horst, directeur AYA Zorgnetwerk
  • 18.00 uur - Afsluiting

Accreditatie en kosten

Het webinar is gratis.

Accreditatie: geen

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier.

Contactgegevens

Anneke Stedehouder | taskforcecsc@iknl.nl