Het symposium is volledig online

Hoe mensen met kanker internet gebruiken

datum: woensdag 7 juli 2021

tijd: 8.30- 12.00 uur

locatie: volledig online

De diagnose kanker heeft meestal veel gevolgen voor iemands leven. Hoe patiënten daar mee omgaan is verschillend, ook online. Veel patiënten gebruiken internet voor informatie en een kleinere groep voor lotgenotencontact. Via internet contact onderhouden met naasten doen veel patiënten en een veel kleinere groep kan dat ook met zorgverleners. Het gebruiken van e-health in de oncologie is een zoektocht met veel uitdagingen terwijl veel burgers (en dus patiënten) al wel ervaringen hebben met online onderzoekspanels. Hoe belangrijk zijn al deze online mogelijkheden en wie heeft er voordeel van?

Dit symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van de promotie van Mies van Eenbergen door Tilburg University en Integraal Kankercentrum Nederland en de PROFILES-onderzoeksgroep.

Inschrijven

Het symposium vindt vanwege coronamaatregelen online plaats.

U kunt zich tot en met 5 juli 2021 via het inschrijfformulier inschrijven

Programma

Voorzitter: Dr. Floortje Mols, Tilburg University

8.30  uur

Welkom, Prof. dr. Lonneke van de Poll, Tilburg University / IKNL / NKI

 

8.40 - 9.10 uur

Communicatie

Is een goede voorbereiding het halve werk? Hoe patiënten met kanker een voorbereidende website gebruiken en wat het effect is tijdens en na het consult

Prof. Dr. Julia van Weert, Universiteit van Amsterdam

Risicocommunicatie over gepersonaliseerde behandeluitkomsten voor patiënten met kanker

Ruben Vromans, MA, Tilburg University

 

9.10 - 9.40 uur

Community

De toekomst van online platformen

Drs. Bartho Hengst, programmamanager online dienstverlening

Mijn ‘loopbaan’ bij kanker.nl en wat mij als moderator opvalt

Rob van Zaalen, moderator kanker.nl

 

9.40 - 10.10 uur

Informatie

Hoe kan online informatie het beste gepresenteerd worden aan patiënten met kanker?

Dr. Nadine Bol, Tilburg University

AYA’s online informatie- en eHealth behoeften: een vergelijking met de percepties van zorgverleners

Daniëlle van de Graaf, MSc, Tilburg University

 

10.10 - 10.40 uur

Pauze

 

10.40 - 11.10

E-health

It’s all about people

Prof. Dr. Winette van der Graaf, Erasmus MC / NKI

Contact en begrip rondom kanker: de ontwikkeling van een digitale interventie als luchtige schakel tussen patiënt en diens naasten

Sophia Sleeman, bestuurslid Stichting Jongeren en Kanker

 

11.10 - 11.40 uur

Online onderzoek 

De kracht van online panels voor wetenschappelijk onderzoek

Prof. Dr. Marcel Das, CentERdata / Tilburg University

Over online bevragen van mensen met kanker

Dr. Vivian Engelen, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

 

11.40 - 11.50 uur

Beleid van IKNL

‘Voor’ wordt steeds meer ’met’ - de veranderende relatie tussen IKNL en de patiënt met kanker

Drs. Pien ter Haar, IKNL

 

11.50 - 12.00 uur

Afsluiting

Prof. Dr. Emiel Krahmer, Tilburg University

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Werner Tolsma, IKNL, w.tolsma@iknl.nl