9e Nationale symposium Kanker bij ouderen

datum: 6 november 2019

aanvang: 8.45 uur

locatie: De Reehorst, Ede

Als professionals worstelen we met de vraag welke behandeloptie het beste bij onze oudere kankerpatiënten past. Hoe leveren we optimale zorg op maat? Hoe kunnen we die zorg het beste vormgeven? Zijn er mogelijkheden om door (geriatrische) interventies de belastbaarheid en uitkomsten te verbeteren? Wat voor kansen en risico’s bieden nieuwe innovatieve anti-tumor therapieën in deze kwetsbare patiëntengroep? 

Ook voor de oudere patiënt zelf worstelt met vragen. Wat betekent deze ziekte en behandeling voor mij? Wat gebeurt er met me als ik me niet laat behandelen? Wat als mijn kinderen iets anders willen dan ik zelf? Al deze vragen en nog meer worden besproken op het tweejaarlijks Nationale symposium Kanker bij ouderen, georganiseerd door Geriatrische Oncologie Nederland (GeriOnNe). 

Natuurlijk ontbreken de workshops niet. In deze interactieve sessies wordt multidisciplinair aandacht besteed aan een breed oncologisch pallet van onderwerpen. Het Symposium Kanker bij Ouderen wordt in 2019 voor de 9e keer georganiseerd en wordt elk jaar groter. Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan dit multidisciplinair symposium.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven op www.kankerbijouderen.nl. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u van Mediscon een bevestiging van deelname met een factuur. Om een gelijke verdeling van doelgroepen te realiseren, behoudt de organisatie zich het recht voor om inschrijving van een bepaalde groep te stoppen wanneer de algemene verhouding uit balans raakt.

Accreditatie

Voor gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten wordt accreditatie aangevraagd bij de V&VN en voor physician assistants bij de NAPA. 

Voor specialisten wordt accreditatie aangevraagd bij de volgende verenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor
  • Hematologie (NVvH)
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  • Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters (Verenso)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)