Cijfers huidkanker

Goede registratie is hét fundament onder de kwaliteitsverbetering van de huidkankerzorg in Nederland. Met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) beschikt Nederland sinds 1989 over een databank met patiëntgegevens (patiënt- en tumorkenmerken), al dan niet aangevuld met gegevens over diagnostiek en behandeling. 

IKNL maakt regelmatig overzichten op basis van de gegevens in de kankerregistratie en publiceert over onderwerpen als incidentie, overleving en prevalentie. Dit wordt gepubliceerd in vakbladen.

Kerncijfers over huidkanker

Informatie over de incidentie, behandeling, stadium en overleving van huidkanker op basis van de NKR vindt u in onze rapportage met de belangrijkste cijfers rondom huidkanker.

Rapport Huidkanker in Nederland

Het aantal patiënten met huidkanker stijgt snel en zal de komende jaren blijven stijgen, blijkt uit het Rapport Huidkanker in Nederland (pdf, 2019).

Overige rapportages: 

Zelf NKR-cijfers inzien, exporteren en downloaden

Voor verschillende vormen van huidkanker, waaronder basaalcelcarcinoom (BCC) en plaveiselcelcarcinoom (PCC), worden de betreffende gegevens vanaf medio 2016 anders dan voorheen niet langer door IKNL-datamanagers geregistreerd, maar automatisch ingelezen vanuit de pathologieverslagen in PALGA. Ook voor BCC, waarvoor eerder alleen gegevens in de voormalige IKZ-regio (Eindhoven e.o.) werden geregistreerd, bereiken we nu een landelijke dekking. Deze transitie heeft consequenties voor de beschikbare gegevens van BCC en PCC.   

Via onze tool NKR Cijfers kunt u zelf cijfers over huidkanker bekijken naar lokalisatie, geslacht, leeftijd en provincie. Alle cijfers en figuren mogen worden overgenomen met bronverwijzing (Nederlandse Kankerregistratie, IKNL, www.iknl.nl).

Cijfers op maat

IKNL biedt op verzoek cijfers op maat voor clinici, epidemiologen of beleidsmakers. Wilt u weten welke items voor onderzoek beschikbaar zijn? Bekijk de voor huidkanker vastgelegde gegevens:

Lees meer over de incidentieoverleving, prevalentie en sterfte van huidkanker.