Goed Voorbeeld: Proactieve Palliatieve Zorg

Wat is het?
Een palliatieve patiënt komt vaak pas op het netvlies van de huisarts als er zich een crisissituatie voordoet, of als de patiënt terminaal is. Dit is een gemiste kans voor de huisarts om eerder palliatieve zorg te starten op een manier waarbij aandacht is voor de wensen en mogelijkheden van de patiënt, de te verwachten ziekte- en sterfscenario’s en iemands sociale context. Dit wordt proactieve zorgplanning genoemd.

Het Goede Voorbeeld Proactieve Palliatieve Zorg voorziet in hulpmiddelen en een training voor huisartsen, waarmee zij beter toegerust zijn op het identificeren van patiënten die baat hebben bij palliatieve zorg. Zij leren het gesprek met de patiënt en diens naasten aan te gaan over de toekomst en een multidimensioneel, proactief zorgplan op te stellen. Huisarts Bregje Thoonsen stond  aan de wieg van dit Goede Voorbeeld. Onlangs is zij door het NHG bekroond met de Telesphorusprijs voor haar proefschrift hierover.

De training bestaat uit twee dagdelen van circa drie uur en kan door maximaal tien huisartsen tegelijkertijd gevolgd worden. Onderdeel van de training is oefenen met een simulatiepatiënt.

Voorwaarden
  • De hulpmiddelen kunnen kosteloos opgevraagd worden bij Yvonne Engels, zie hieronder voor contactinformatie.
  • De kosten van de training zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, de locatie en specifieke vragen.
  • Een training kan in één of twee sessies gegeven worden. Optioneel kunnen nog terugkombijeenkomsten aangeboden worden.
  • Borging: de hulpmiddelen kunnen continu toegepast worden.
Wat heb je nodig?
  • Hulpmiddelen om palliatieve patiënten te identificeren zoals RADPAC en SPICT.
  • Een indicatorenkaart met probeemkwadranten is kosteloos beschikbaar. Op verzoek kunnen tegen kostprijs ook geplastificeerde bureaukaartjes geleverd worden.
  • De training, die door de eigenaars gegeven wordt in Nijmegen of op een gewenste locatie.
Uitgebreide informatie
Voor uitgebreide(re) informatie over Proactieve Zorgplanning verwijzen we naar:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27091833
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27044254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26395257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22947583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22050863

Contactpersoon
Heeft u vragen over Proactieve Palliatieve Zorg? Of heeft u interesse in ervaringen van zorgorganisaties met dit Goede Voorbeeld? Neem dan contact op met:

logo radboudumcYvonne Engels
universitair hoofddocent tijdige palliatieve zorg
E: yvonne.engels@radboudumc.nl
T: 06 47 31 05 69
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: